جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,053 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66749تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش1105,500,000550,000,0001394-11-03
66751تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش1808,500,0002,550,000,0001394-11-03
66752تهرانشریعتی - ظفرکلنگیفروش13514,000,0002,912,000,0001394-11-03
66759تهرانجردنکلنگیفروش1,40430,000,00018,000,000,0001394-11-03
66760تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش22014,000,0002,884,000,0001394-11-03
66765تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,25020,000,00010,400,000,0001394-11-03
66767تهرانسعادت آبادکلنگیفروش45017,000,0004,777,000,0001394-11-03
66588تهرانعباس آبادکلنگیفروش95517,000,0006,555,000,0001394-11-01
66585تهرانطرشتکلنگیفروش2887,200,0001,584,000,0001394-11-01
66583تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش75018,000,00010,080,000,0001394-11-01
66578تهرانشمس آبادکلنگیفروش1,26011,000,00010,560,000,0001394-11-01
66630تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش39011,300,0002,497,300,0001394-11-01
66620تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش45011,500,0003,542,000,0001394-11-01
66621تهرانپونک - گلزارکلنگیفروش28513,000,0003,640,000,0001394-11-01
66618تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش34011,000,0004,477,000,0001394-11-01
66592تهرانفرشتهکلنگیفروش20040,000,0002,400,000,0001394-11-01
66598تهرانمرزدارانکلنگیفروش84025,000,00016,500,000,0001394-11-01
66603تهرانگیشاکلنگیفروش38013,000,0003,900,000,0001394-11-01
66608تهراننارمککلنگیفروش2208,000,000984,000,0001394-11-01
66609تهرانآجودانیهکلنگیفروش24019,000,0003,838,000,0001394-11-01
66645تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1805,950,0001,000,000,0001394-11-01
66643تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش23014,000,0002,352,000,0001394-11-01
66653تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش1868,000,0001,304,000,0001394-11-01
66660تهرانشهرک هماکلنگیفروش3727,526,0002,800,000,0001394-11-01
66699تهرانشهرک غربکلنگیفروش3,91218,000,00091,800,000,0001394-11-01
66478تهرانجردنکلنگیفروش1,37630,000,00018,000,000,0001394-10-27
66485تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,00022,000,00020,240,000,0001394-10-27
66446تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش4,9459,000,00039,915,000,0001394-10-27
66441تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش2579,687,0001,550,000,0001394-10-27
66444تهرانپیج شمیرانکلنگیفروش3607,500,0001,605,000,0001394-10-27
Page top