جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,825 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63677تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش5339,770,0002,500,000,0001394/09/29
63687تهراندولتکلنگیفروش1,00035,000,00025,200,000,0001394/09/29
63505تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش26017,000,0007,140,000,0001394/09/28
63508تهرانبلوار بیژنکلنگیفروش1,1207,500,0004,500,000,0001394/09/28
63509تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش42010,000,0002,200,000,0001394/09/28
63525تهرانشیخ بهایی کلنگیفروش55622,000,00012,232,000,0001394/09/28
63530تهراننیروی هواییکلنگیفروش2559,000,0001,422,000,0001394/09/28
63540تهرانقائم مقام فراهانیکلنگیفروش48510,000,0002,650,000,0001394/09/28
63545تهرانفلامک شمالیکلنگیفروش79826,086,00010,800,000,0001394/09/28
63550تهرانشهرک مخابراتکلنگیفروش36012,500,0002,500,000,0001394/09/28
63554تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,22520,000,00020,000,000,0001394/09/28
63561تهرانسعادت آبادکلنگیفروش40632,500,0006,500,000,0001394/09/28
63563تهرانسعادت آبادکلنگیفروش37515,000,0003,000,000,0001394/09/28
63565تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36015,458,0003,200,000,0001394/09/28
63389تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش1,59612,000,0009,636,000,0001394/09/26
63391تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش55511,000,0004,114,000,0001394/09/26
63397تهراننبرد شمالیکلنگیفروش8006,300,0002,646,000,0001394/09/26
63402تهرانبر پیروزیکلنگیفروش2,00016,350,00016,000,000,0001394/09/26
63403تهراندیباجیکلنگیفروش64014,000,0001394/09/26
63414تهراندارآبادکلنگیفروش41013,000,0004,550,000,0001394/09/26
63420تهراندروسکلنگیفروش1,95020,000,00032,240,000,0001394/09/26
63427تهرانسعادت آبادکلنگیفروش12420,000,00020,000,000,0001394/09/26
63429تهرانسعادت آبادکلنگیفروش97025,000,00025,000,000,0001394/09/26
63246تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1304,500,000540,000,0001394/09/25
63247تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1253,200,000201,600,0001394/09/25
63259تهراننارمککلنگیفروش1989,500,0001,244,500,0001394/09/25
63263تهراننارمککلنگیفروش3609,500,0002,023,500,0001394/09/25
63264تهراننیروی هواییکلنگیفروش26030,000,0003,900,000,0001394/09/25
63268تهرانهفت تیرکلنگیفروش45010,000,0002,500,000,0001394/09/25
63273تهرانیوسف آبادکلنگیفروش1,31221,000,00015,645,000,0001394/09/25
Page top