جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,047 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67299تهرانولنجککلنگیفروش44019,000,0003,800,000,0001394-11-07
67300تهرانهروی - گلزارکلنگیفروش16010,000,0001,280,000,0001394-11-07
67305تهرانفاطمی - گلهاکلنگیفروش32012,000,0001,800,000,0001394-11-07
67308تهرانمحمودیهکلنگیفروش35025,000,00030,250,000,0001394-11-07
67310تهرانمبارک آبادکلنگیفروش10511,660,000700,000,0001394-11-07
67319تهرانشهرک غربکلنگیفروش39250,000,0007,050,000,0001394-11-07
67115تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش45610,500,0002,992,500,0001394-11-06
67118تهرانازگلکلنگیفروش24013,750,0001,650,000,0001394-11-06
67125تهرانانقلابکلنگیفروش3328,000,0001,000,000,0001394-11-06
67127تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش84011,000,0005,148,000,0001394-11-06
67135تهراندریان نوکلنگیفروش2709,000,0001,368,000,0001394-11-06
67139تهراناقدسیهکلنگیفروش21311,000,0002,288,000,0001394-11-06
67145تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش40815,500,0002,960,500,0001394-11-06
67146تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش4409,000,0004,950,000,0001394-11-06
67153تهراناقدسیهکلنگیفروش30010,606,0001,750,000,0001394-11-06
67265تهرانگلبرگکلنگیفروش1354,600,000810,000,0001394-11-06
66994تهرانشمس آبادکلنگیفروش6509,000,0003,672,000,0001394-11-05
67003تهرانفاطمی غربیکلنگیفروش81015,000,00012,600,000,0001394-11-05
67007تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1004,500,000270,000,0001394-11-05
67008تهراننارمککلنگیفروش1648,000,0001,552,000,0001394-11-05
67011تهرانمرزدارانکلنگیفروش45022,000,0006,600,000,0001394-11-05
67012تهراننیروی هواییکلنگیفروش20010,500,0003,150,000,0001394-11-05
67013تهراننیروی هواییکلنگیفروش60012,000,0003,456,000,0001394-11-05
67025تهرانمیدان فرهمگکلنگیفروش50025,000,00018,750,000,0001394-11-05
67028تهرانقلهککلنگیفروش30023,300,0007,000,000,0001394-11-05
67030تهرانجهان آراکلنگیفروش12815,882,0001,350,000,0001394-11-05
67032تهرانظفر - عمرانیکلنگیفروش16031,250,0002,500,000,0001394-11-05
67035تهرانمرزدارانکلنگیفروش50015,217,0003,500,000,0001394-11-05
67044تهرانشهرک غربکلنگیفروش31218,930,0004,600,000,0001394-11-05
67046تهرانشهرک غربکلنگیفروش20015,000,0006,930,000,0001394-11-05
Page top