جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,816 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66115تهراندولت - قناتکلنگیفروش21013,800,0002,801,400,0001394/10/23
66119تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش63416,000,0008,144,000,0001394/10/23
66121تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش1,70051,000,00023,715,000,0001394/10/23
66123تهرانسعادت آبادکلنگیفروش76221,000,00015,750,000,0001394/10/23
66125تهرانسعادت آبادکلنگیفروش29917,000,0003,162,000,0001394/10/23
66126تهرانسعادت آبادکلنگیفروش32023,500,0005,663,500,0001394/10/23
66132تهرانسعادت آبادکلنگیفروش10020,000,0004,280,000,0001394/10/23
65917تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش27011,000,0002,200,000,0001394/10/22
65918تهرانشهرک هماکلنگیفروش24013,983,0003,300,000,0001394/10/22
65922تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1709,300,000150,660,000,0001394/10/22
65925تهرانباغ فیضکلنگیفروش1307,700,000770,000,0001394/10/22
65953تهرانشهرک غربکلنگیفروش61950,000,00013,450,000,0001394/10/22
65828تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001394/10/21
65839تهرانفاطمیکلنگیفروش1809,500,0001,330,000,0001394/10/21
65846تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش2608,000,0001,336,000,0001394/10/21
65852تهرانهروی - ساقدوشکلنگیفروش60010,500,0004,735,500,0001394/10/21
65860تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش1,8909,000,00010,350,000,0001394/10/21
65863تهرانظفر - آرشکلنگیفروش18015,000,0001,275,000,0001394/10/21
65867تهرانیوسف آبادکلنگیفروش44317,000,0004,301,000,0001394/10/21
65870تهرانظفرکلنگیفروش7511,000,000550,000,0001394/10/21
65876تهرانشهرک غربکلنگیفروش32025,000,0001394/10/21
65720تهرانسازمان جنوبیکلنگیفروش6309,500,0005,937,500,0001394/10/20
65001تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش48013,220,0003,000,000,0001394/10/20
65721تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش4907,800,0002,012,400,0001394/10/20
65724تهرانعارف شمالیکلنگیفروش1704,300,000481,600,0001394/10/20
65725تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1306,565,000650,000,0001394/10/20
65726تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1405,650,000610,000,0001394/10/20
65739تهرانجردنکلنگیفروش2,50020,000,00030,000,000,0001394/10/20
65745تهرانتجریشکلنگیفروش31012,000,0004,800,000,0001394/10/20
65746تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001394/10/20
Page top