جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,053 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70611تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش2508,000,0002,000,000,0001394-12-13
70612تهراننظام آبادکلنگیفروش1003,700,000370,000,0001394-12-13
70622تهرانشمس آبادکلنگیفروش64010,500,0001394-12-13
70634تهرانگاندیکلنگیفروش19025,000,0001394-12-13
70635تهرانشمس آبادکلنگیفروش52514,000,0001394-12-13
70511تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش9061,111,0005,500,000,0001394-12-12
70383تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش18514,000,0001394-12-11
70402تهرانانقلابکلنگیفروش50011,000,0002,200,000,0001394-12-11
70429تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,57050,000,0001394-12-11
70297تهرانقیطریهکلنگیفروش20020,000,0001394-12-10
70304تهرانقیطریهکلنگیفروش33018,000,0001394-12-10
70183تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش1016,435,000650,000,0001394-12-09
70206تهراناقدسیهکلنگیفروش4502,400,000,0001394-12-09
70085تهرانشمس آبادکلنگیفروش1008,500,000850,000,0001394-12-08
70100تهراننظام آبادکلنگیفروش1504,300,000645,000,0001394-12-08
70112تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1504,600,000690,000,0001394-12-08
69942تهرانبنی هاشمکلنگیفروش1085,737,0001,400,000,0001394-12-05
69956تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4359,500,0001394-12-05
69964تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001394-12-05
69806تهرانتهرانپارس - امینکلنگیفروش2003,000,0001,050,000,0001394-12-04
69825تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2509,500,0001394-12-04
69635تهرانباغ فیضکلنگیفروش1308,000,0001394-12-03
69657تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش3008,500,0001394-12-03
69661تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش3849,000,0001394-12-03
69662تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1544,700,000723,800,0001394-12-03
69665تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,500,0002,137,500,0001394-12-03
69679تهراناستخر کلنگیفروش4326,500,0002,808,000,0001394-12-03
69684تهرانبنی هاشم شمالیکلنگیفروش1087,500,000810,000,0001394-12-03
69687تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش6515,000,000975,000,0001394-12-03
69688تهرانستارخان - شادمهرکلنگیفروش1677,000,0001,169,000,0001394-12-03
Page top