جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,949 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71916تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1509,650,0001,100,000,0001395-01-22
71918تهرانبلوار پروین کلنگیفروش2325,175,0001,200,000,0001395-01-22
71921تهرانفرشتهکلنگیفروش85624,000,00010,440,000,0001395-01-22
71924تهرانونک - گاندیکلنگیفروش2,00025,000,00025,000,000,0001395-01-22
71927تهرانبلوار کاوهکلنگیفروش56012,000,0001395-01-22
71929تهرانولنجک - زوج هاکلنگیفروش1,00022,000,00023,100,000,0001395-01-22
71783تهراندولت - کیکاووس کلنگیفروش1678,385,0001,400,000,0001395-01-21
71787تهراندرکهکلنگیفروش712کارشناسیکارشناسی1395-01-21
71789تهراندولتکلنگیفروش30016,500,0001395-01-21
71791تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش73025,000,00016,250,000,0001395-01-21
71816تهرانشهرک غربکلنگیفروش13016,000,000,0001395-01-21
71574تهرانشیرمرد جنوبیکلنگیفروش1456,000,000438,000,0001395-01-17
71612تهراننیاوران - مژده کلنگیفروش90024,000,000,0001395-01-17
71521تهرانشهر آراکلنگیفروش3852,760,000,0001395-01-16
71523تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه4525,000,0001395-01-16
71355تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش816,000,000484,000,0001395-01-15
71396تهرانشاهین جنوبیکلنگیفروش12010,000,0001395-01-15
71406تهرانتهرانپارسکلنگیفروش805,300,000750,000,0001395-01-15
71424تهراناقدسیهکلنگیفروش20050,000,0001395-01-15
71326تهرانظفرکلنگیفروش800کارشناسیکارشناسی1395-01-14
71351تهرانسعادت آبادکلنگیفروش51617,000,0001395-01-14
71099تهراننارمککلنگیفروش65560,000,0001394-12-25
71191تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش85015,000,0008,250,000,0001394-12-24
71195تهرانتهرانپارسکلنگیفروش50010,500,0005,250,000,0001394-12-24
71202تهراندولتکلنگیفروش2011,000,0001,650,000,0001394-12-24
71211تهرانقیطریهکلنگیفروش50020,000,00010,500,000,0001394-12-24
71212تهرانطرشتکلنگیفروش836,000,000498,000,0001394-12-24
71108تهرانبنی هاشمکلنگیفروش60011,000,0006,600,000,0001394-12-22
71069تهرانجردنکلنگیفروش1,20018,000,00022,680,000,0001394-12-20
70930تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش6607,000,0001394-12-18
Page top