جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,055 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78897تهرانساسانکلنگیفروش1067,6007701395-04-25
78792تهرانآجودانیهکلنگیفروش32516,500,000,0001395-04-24
78785تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20011,000,0001395-04-24
78783تهرانفردوسیکلنگیفروش1707,500,0001,275,000,0001395-04-24
78644تهرانفرمانیهکلنگیفروش33018,000,000940,000,0001395-04-23
78640تهرانقیطریهکلنگیفروش20025,000,0008,150,000,0001395-04-23
78633تهرانفرمانیهکلنگیفروش27025,000,0003,250,000,0001395-04-23
78632تهرانکاج شمالیکلنگیفروش20712,000,0001395-04-23
78630تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش39011,300,0002,497,300,0001395-04-23
78626تهرانمرزدارانکلنگیفروش708,000,0001,120,000,0001395-04-23
78609تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش31517,000,0003,400,000,0001395-04-23
78515تهرانزعفرانیهکلنگیفروش64040,000,00013,080,000,0001395-04-22
78508تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20011,500,0001395-04-22
78507تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2689,000,0001395-04-22
78506تهراناستخرکلنگیفروش926,304,000580,000,0001395-04-22
78492تهرانازگلکلنگیفروش9854,250,00015,937,500,0001395-04-22
78489تهرانستارخانکلنگیفروش1005,500,000550,000,0001395-04-22
78479تهرانازگلکلنگیفروش1308,000,0003,640,000,0001395-04-22
78387تهرانقیطریهکلنگیفروش1,40040,000,00029,800,000,0001395-04-21
78371تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش180720,000,0001395-04-21
78362تهرانمجیدیهکلنگیفروش6306,500,0004,095,000,0001395-04-21
78353تهراناندیشهکلنگیفروش3509,300,0004,557,000,0001395-04-21
78215تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2885,000,0001,000,000,0001395-04-20
78212تهرانستارخانکلنگیفروش1267,500,000945,000,0001395-04-20
78195تهرانستارخانکلنگیفروش1609,000,0001,440,000,0001395-04-20
78194تهرانستارخانکلنگیفروش60012,000,0001395-04-20
78184تهراندولتکلنگیفروش44016,300,0008,150,000,0001395-04-20
78179تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش16411,000,0001,804,000,0001395-04-20
78157تهرانجمهوریکلنگیفروش90021,000,000190,000,000,0001395-04-19
76431تهرانشهران - کوهسارکلنگیفروش2005,000,0004,300,000,0001395-03-25
Page top