جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,834 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70297تهرانقیطریهکلنگیفروش20020,000,0001394/12/10
70304تهرانقیطریهکلنگیفروش33018,000,0001394/12/10
70183تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش1016,435,000650,000,0001394/12/09
70206تهراناقدسیهکلنگیفروش4502,400,000,0001394/12/09
70085تهرانشمس آبادکلنگیفروش1008,500,000850,000,0001394/12/08
70100تهراننظام آبادکلنگیفروش1504,300,000645,000,0001394/12/08
70112تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1504,600,000690,000,0001394/12/08
69942تهرانبنی هاشمکلنگیفروش1085,737,0001,400,000,0001394/12/05
69956تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4359,500,0001394/12/05
69964تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001394/12/05
69806تهرانتهرانپارس - امینکلنگیفروش2003,000,0001,050,000,0001394/12/04
69825تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2509,500,0001394/12/04
69635تهرانباغ فیضکلنگیفروش1308,000,0001394/12/03
69657تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش3008,500,0001394/12/03
69661تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش3849,000,0001394/12/03
69662تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1544,700,000723,800,0001394/12/03
69665تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,500,0002,137,500,0001394/12/03
69679تهراناستخر کلنگیفروش4326,500,0002,808,000,0001394/12/03
69684تهرانبنی هاشم شمالیکلنگیفروش1087,500,000810,000,0001394/12/03
69687تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش6515,000,000975,000,0001394/12/03
69688تهرانستارخان - شادمهرکلنگیفروش1677,000,0001,169,000,0001394/12/03
69689تهرانصادقیه - گلابکلنگیفروش2258,000,0001,800,000,0001394/12/03
69694تهرانبلوار پروینکلنگیفروش2201,300,000,0001394/12/03
69702تهرانستارخانکلنگیفروش1967,000,0001,372,000,0001394/12/03
69713تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3009,000,0001394/12/03
69458تهراندروسکلنگیفروش14020,000,00032,240,000,0001394/12/01
69471تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه120کارشناسیکارشناسی1394/12/01
69474تهرانشهرک غربکلنگیفروش14020,000,0001394/12/01
69192تهرانمیدان بروجردیکلنگیمعاوضه2004,000,000650,000,0001394/11/28
69223تهرانفلسطین شمالیکلنگیفروش751,400,000,0001394/11/28
Page top