جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,047 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72489تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش23520,500,0004,800,000,0001395-04-31
79247تهرانخانی آبادکلنگیفروش1204,400,000530,000,0001395-04-30
79530تهراندروسکلنگیفروش81020,000,00012,000,000,0001395-04-30
79350تهرانهفت حوضکلنگیفروش29211,670,0002,300,000,0001395-04-29
79333تهرانفاطمیکلنگیفروش20012,500,0001395-04-29
79329تهرانطرشتکلنگیفروش1707,058,0001,200,000,0001395-04-29
79203تهرانسعادت آبادکلنگیفروش37515,000,0003,000,000,0001395-04-28
79184تهران میدان توحیدکلنگیفروش2107,500,0001,575,000,0001395-04-28
79181تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,500,0002,137,500,0001395-04-28
79177تهرانجنت آباد مرکزیکلنگیفروش1628,000,0001,296,000,0001395-04-28
79055تهرانفرمانیهکلنگیفروش54020,000,0001395-04-27
79051تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3906,500,0001395-04-27
79045تهرانطرشتکلنگیفروش1707,058,0001,200,000,0001395-04-27
79040تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2045,000,0001,020,000,0001395-04-27
79039تهرانمرزدارانکلنگیفروش50015,217,0003,500,000,0001395-04-27
79035تهرانطرشتکلنگیفروش2207,200,0001,584,000,0001395-04-27
79024تهران150 غربیکلنگیفروش39013,500,0001395-04-27
78929تهراندولتکلنگیفروش60029,300,00013,500,000,0001395-04-26
78924تهرانآجودانیهکلنگیفروش32516,500,000,0001395-04-26
78921تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20011,000,0001395-04-26
78906تهرانانقلابکلنگیفروش1707,500,0001,275,000,0001395-04-26
78905تهرانانقلابکلنگیفروش14012,179,0003,800,000,0001395-04-26
78897تهرانساسانکلنگیفروش1067,6007701395-04-25
78792تهرانآجودانیهکلنگیفروش32516,500,000,0001395-04-24
78785تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20011,000,0001395-04-24
78783تهرانفردوسیکلنگیفروش1707,500,0001,275,000,0001395-04-24
78644تهرانفرمانیهکلنگیفروش33018,000,000940,000,0001395-04-23
78640تهرانقیطریهکلنگیفروش20025,000,0008,150,000,0001395-04-23
78633تهرانفرمانیهکلنگیفروش27025,000,0003,250,000,0001395-04-23
78632تهرانکاج شمالیکلنگیفروش20712,000,0001395-04-23
Page top