جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,047 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85566تهرانسعادت آبادکلنگیفروش55040,000,0001395/06/31
85569تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1847,240,0001,000,000,0001395/06/31
85555تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15015,000,0001,200,000,0001395/06/31
85568تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2509,000,0002,970,000,0001395/06/31
85585تهرانهمایونشهرکلنگیفروش3748,200,0003,066,800,0001395/06/31
85557تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش24711,500,0002,840,500,0001395/06/31
85533تهرانپونککلنگیفروش20014,000,0001395/06/31
85317تهرانمینی سیتیکلنگیفروش30013,750,0002,750,000,0001395/06/28
85325تهراننارمککلنگیفروش125650,000,0001395/06/28
85319تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش3002,640,000,0001395/06/28
85266تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش4001,200,0007,800,000,0001395/06/27
85260تهرانزعفرانیهکلنگیفروش73023,000,00014,950,000,0001395/06/27
85271تهرانبلوار شهرزادکلنگیفروش1006,000,000600,000,0001395/06/27
85290تهرانستار خانکلنگیفروش1209,500,0003,800,000,0001395/06/27
85019تهرانونک - ملاصدراکلنگیفروش20020,000,0001395/06/24
85010تهرانشمس آبادکلنگیفروش17012,000,0004,128,000,0001395/06/24
85018تهرانمیدان توحیدکلنگیفروش101650,000,0001395/06/24
84739تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش3,08027,000,00086,500,000,0001395/06/20
84728تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1503,300,000,0001395/06/20
84715تهرانبلوار کشاورزکلنگیفروش2308,300,0001,245,000,0001395/06/20
84598تهراناندیشهکلنگیفروش29011,500,0002,760,000,0001395/06/17
84330تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش68014,500,0001395/06/16
84335تهراندولتکلنگیفروش30017,000,0004,284,000,0001395/06/16
84346تهرانتهرانپارسکلنگیفروش40015,000,0001395/06/16
84345تهرانبلوار پروینکلنگیفروش12011,666,0001,400,000,0001395/06/16
84325تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش1628,500,0001,377,000,0001395/06/16
69054تهرانجشنوارهکلنگیفروش1006,945,0001,250,000,0001395/06/14
83796تهراندروس - هدایتکلنگیفروش60022,000,00013,200,000,0001395/06/11
83813تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش28614,000,0001395/06/11
83800تهرانمیدان توحیدکلنگیفروش2026,500,0001,313,000,0001395/06/11
Page top