جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,831 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73697تهرانونک - برزیلکلنگیفروش1,20025,000,0001395/02/08
73707تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش303کارشناسیکارشناسی1395/02/08
73517تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001395/02/07
73528تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,50023,000,00013,800,000,0001395/02/07
73546تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش160882,000,0001395/02/07
73552تهرانونککلنگیفروش42316,000,0006,768,000,0001395/02/07
73556تهرانگاندیکلنگیفروش50020,000,00020,000,000,0001395/02/07
73412تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60020,000,0001395/02/06
73419تهرانمیرزاباباییکلنگیفروش75012,500,0001395/02/06
73448تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش41014,000,0001395/02/06
73445تهرانتهرانپارسکلنگیفروش32014,500,0001395/02/06
73242تهرانهروی - ساقدوشکلنگیفروش32014,000,0008,400,000,0001395/02/05
73271تهرانپروین اعتصامیکلنگیفروش2259,500,0001,111,500,0001395/02/05
73245تهرانهفت تیرکلنگیفروش18710,900,0002,038,300,0001395/02/05
73281تهرانونککلنگیفروش1,40040,000,0001395/02/05
73277تهرانگاندیکلنگیفروش80025,000,00025,000,000,0001395/02/05
73099آستانه اشرفیهنسترن 4کلنگیرهن و اجاره10013,000,00050,000,0001395/02/04
73141تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001395/02/04
73087نیشابوربلوار معلم کلنگیفروش2504,000,0002,000,000,0001395/02/02
73004تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش1506,500,000780,000,0001395/02/01
73020تهرانجنت آبادکلنگیفروش90020,000,0001395/02/01
73022تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش41815,000,0006,270,000,0001395/02/01
73028تهراندولت کلنگیفروش64211,500,0001395/02/01
73029تهرانبلوار کاوه کلنگیفروش82514,000,00011,550,000,0001395/02/01
72819تهرانفرجامکلنگیفروش1506,670,000800,000,0001395/01/31
72859تهرانباغ فیضکلنگیفروش4109,000,0002,295,000,0001395/01/31
72873تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28025,000,0001395/01/31
72875تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش64551,000,00032,895,000,0001395/01/31
72876تهرانقیطریهکلنگیفروش65015,000,0001395/01/31
72697تهرانبلوار پروینکلنگیفروش5508,000,0004,400,000,0001395/01/30
Page top