جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,956 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92814تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,2005,200,000,0001395/09/17
92813تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,2005,200,000,0001395/09/17
92804تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3906,500,0001395/09/17
92798تهرانظفرکلنگیفروش1619,000,0001395/09/17
92763تهران تهران ویلاکلنگیفروش22010,800,0001395/09/17
92800تهران فرید افشارکلنگیفروش62025,000,0001395/09/17
92762تهرانستارخانکلنگیفروش33610,000,0001395/09/17
92601تهرانولنجککلنگیفروش80120,000,000,0001395/09/16
92592تهرانفرمانیهکلنگیفروش12010,000,0001,200,000,0001395/09/16
92587تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,25026,000,0001395/09/16
92584تهراننارمک - مدائنکلنگیفروش28310,000,0001395/09/16
92564تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش16011,500,0001395/09/16
92563تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش25011,000,0001395/09/16
92585تهرانآجودانیهکلنگیفروش50813,000,000,0001395/09/16
92565تهرانسهروردیکلنگیفروش30011,500,0001395/09/16
92560تهرانشهر زیباکلنگیفروش1789,000,0001,602,000,0001395/09/16
92557تهرانجنت آبادکلنگیفروش46810,000,0001395/09/16
92555تهرانآبشناسانکلنگیفروش20012,500,0001395/09/16
92458تهرانجمشیدیهکلنگیفروش2009,000,0009,000,000,0001395/09/15
92413تهرانشهرک غربکلنگیفروش1472,200,000,0001395/09/15
92410تهرانسعادت آبادکلنگیفروش22025,000,0001395/09/15
92403تهرانولنجککلنگیفروش1,00018,000,0001395/09/15
92400تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش59627,000,0001395/09/15
92214تهراننارمککلنگیفروش11012,711,0001,500,000,0001395/09/14
92218تهرانستارخانکلنگیفروش31010,000,0001395/09/14
92213تهراننارمککلنگیفروش28515,000,0004,275,000,0001395/09/14
92210تهراننظام آبادکلنگیفروش754,000,000200,000,0001395/09/14
92120تهرانزعفرانیهکلنگیفروش2,05051,036,00032,000,000,0001395/09/13
92163تهرانهرویکلنگیفروش55014,000,0007,420,000,0001395/09/13
92113تهرانجردنکلنگیفروش1,96025,000,0001395/09/12
Page top