جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,961 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93133تهرانسعادت آبادکلنگیفروش19822,000,0001395/09/21
93132تهرانسعادت آبادکلنگیفروش21019,500,0001395/09/21
93155تهراندیباجیکلنگیفروش53210,000,000,0001395/09/21
93118تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش32,00027,000,0001395/09/21
93116تهرانتجریشکلنگیفروش33525,000,0001395/09/21
92814تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,2005,200,000,0001395/09/17
92813تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,2005,200,000,0001395/09/17
92804تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3906,500,0001395/09/17
92798تهرانظفرکلنگیفروش1619,000,0001395/09/17
92763تهران تهران ویلاکلنگیفروش22010,800,0001395/09/17
92800تهران فرید افشارکلنگیفروش62025,000,0001395/09/17
92762تهرانستارخانکلنگیفروش33610,000,0001395/09/17
92601تهرانولنجککلنگیفروش80120,000,000,0001395/09/16
92592تهرانفرمانیهکلنگیفروش12010,000,0001,200,000,0001395/09/16
92587تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,25026,000,0001395/09/16
92584تهراننارمک - مدائنکلنگیفروش28310,000,0001395/09/16
92564تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش16011,500,0001395/09/16
92563تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش25011,000,0001395/09/16
92585تهرانآجودانیهکلنگیفروش50813,000,000,0001395/09/16
92565تهرانسهروردیکلنگیفروش30011,500,0001395/09/16
92560تهرانشهر زیباکلنگیفروش1789,000,0001,602,000,0001395/09/16
92557تهرانجنت آبادکلنگیفروش46810,000,0001395/09/16
92555تهرانآبشناسانکلنگیفروش20012,500,0001395/09/16
92458تهرانجمشیدیهکلنگیفروش2009,000,0009,000,000,0001395/09/15
92413تهرانشهرک غربکلنگیفروش1472,200,000,0001395/09/15
92410تهرانسعادت آبادکلنگیفروش22025,000,0001395/09/15
92403تهرانولنجککلنگیفروش1,00018,000,0001395/09/15
92400تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش59627,000,0001395/09/15
92214تهراننارمککلنگیفروش11012,711,0001,500,000,0001395/09/14
92218تهرانستارخانکلنگیفروش31010,000,0001395/09/14
Page top