جستجوی فروش و رهن و اجاره کارخانجات تهران و شهرستانها

arrowکارخانجات : 37 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95592رباط کریمشهرک صنعتیکارخانجاتفروش1,8001,050,0002,300,000,0001396/01/31
95567تهرانحکیمیه، سازمان آب کارخانجاترهن و اجاره18535,000,000500,000,0001396/01/24
95411بابلسرهادیکارخانجاتفروش350100,000900,000,0001395/11/23
95255گرگانگرگانکارخانجاتفروش124,000,000,0001395/10/12
94764قزوین جاده بویین زهراکارخانجاتفروش1,000555,000,0001395/10/06
92496سمنانشهرک صنعتی فجرکارخانجاتفروش1,3008,000,000,0001395/09/15
17640سلمانشهرشهرک صنعتیکارخانجاتفروش1,2001,200,000,0001395/08/08
75610پاکدشتپاکدشتکارخانجاترهن و اجاره1,0003,500,00040,000,0001395-03-15
75594پاکدشتپاکدشتکارخانجاترهن و اجاره1,000کارشناسیکارشناسی1395-03-13
74641تهرانشهرک صنعتی جاجرودکارخانجاتفروش6501,200,0001,152,000,0001395-02-22
73663شهریارجاده کهنزکارخانجاتفروش700500,0001,300,000,0001395-02-08
69626مشهدبزرگ راه آسیاییکارخانجاتفروش1,750کارشناسیکارشناسی1394-12-02
66572آملجاده چمستان کارخانجاتفروش1,0001,000,000,0001394-11-05
55883ریآهنکارانکارخانجاترهن و اجاره921,300,00015,000,0001394-07-03
47897بابلشهرک صنعتی رجهکارخانجاتفروش700160,00040,000,0001394-04-18
46263قدسکمربندی شهریارکارخانجاتفروش1,1001,100,0007,500,000,0001394-04-02
42768تنکابنخرم آبادکارخانجاتفروش500366,000550,000,0001394-03-02
39142رودهنجاجرودکارخانجاتفروش7001,240,000,0001,300,0001394-01-24
38888قائم شهرامام(بابل)کارخانجاتفروش4701,700,000799,000,0001394-01-22
33056اصفهانشهر ابریشم کارخانجاتفروش330438,000350,000,0001393-11-05
30396خرمشهرشهرک صنعتی خرمشهرکارخانجاتفروش3001,600,000,0001393-10-11
21519آملجاده فریدونکنارکارخانجاتفروش760600,000,0001393-09-17
26413پاکدشتشهرک صنعتی عباس آبادکارخانجاتفروش1,600900,0003,600,000,0001393-09-05
23284تهرانشیرگاه کارخانجاتفروش790200,000320,000,0001393-08-06
23105تهرانهشتگردکارخانجاتفروش8,4002,000,00022,000,000,0001393-08-05
22839سوادکوهشهرک صنعتی شیرگاهکارخانجاتفروش790250,000400,000,0001393-08-03
20665آملجاده واسکسکارخانجاتفروش100250,000300,000,0001393-07-10
16379ساوهمامونیه - جاده خشکه رودکارخانجاتفروش4007,000350,000,0001393-06-14
16033تهرانشهيد رجايىکارخانجاتفروش7359,282,0007,500,000,0001393-06-12
12863نیشابورباغشنکارخانجاتفروش0183,300330,000,0001392-05-22
Page top