جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 974 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29912ایزدشهرایزدشهرویلافروش300450,000,0001394-03-28
45595ایزدشهرآرام شهرویلافروش8003,500,000,0001394-03-28
45596ایزدشهرآرام شهرویلافروش1,1202,000,0001394-03-28
45608ایزدشهرآرام شهرویلااجاره70060,000,0001394-03-28
44647لاهیجاندوراه مراددهندهویلافروش1,000200,000200,000,0001394-03-24
44969کرمانجهادویلافروش2002,250,000450,000,0001394-03-23
44829کرجفردیسویلافروش1431,460,000320,000,0001394-03-22
44718ایزدشهرشهرک ساحلیویلافروش55025,000,000,0001394-03-19
44236رودسرانتهای چافجیرویلافروش500150,000,0001394-03-16
44151نورنورویلامعاوضه450450,000,0001394-03-13
15412نوشهر بهار آزادیویلافروش1901,200,000120,000,0001394-03-09
43027تهرانشایق شمالیویلامعاوضه12511,000,0001,375,000,0001394-03-09
43787نوشهرکندلوسویلافروش220750,000120,000,0001394-03-09
43417نورنورویلافروش9203,000,000,0001394-03-06
43094کرجکلاک بالاویلافروش164212,000,0001394-03-04
43129تنکابنکبود کلایهویلافروش2951,450,000195,000,0001394-03-04
42767کرجماهی سراویلامعاوضه1,060750,000750,000,0001394-03-02
42091بابلسربسیج نهمویلافروش112100,000,0001394-02-27
41060نوشهربنجیکولویلافروش550800,000,0001394-02-25
39821نوشهرونوشویلافروش1,2001,400,000,0001394-02-25
39326نورنور - رویانویلافروش250300,000,0001394-02-25
41061نوشهربنجیکولویلافروش530380,000,0001394-02-25
40440کرجکردانویلافروش1,200900,000180,000,0001394-02-24
41954نوشهرونوشویلافروش350330,000,0001394-02-24
42011آملزیاروویلافروش230200,000,0001394-02-23
13372بهشهرلمراسک ویلافروش2,400160,000540,000,0001394-02-21
41549لنگرودچمخانهویلافروش2002,200,000308,000,0001394-02-21
41415چمستانباریکلاویلافروش350کارشناسیکارشناسی1394-02-20
41435نوشهروازیوارویلافروش1,5001,700,000,0001394-02-20
41436نوشهرسی سنگانویلافروش4201,200,000,0001394-02-20
Page top