جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 975 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33951تنکابنسلیمان آبادویلافروش1,134360,000,0001394-06-08
52582ایزدشهرخیابان نورویلافروش25050,000,0001394-06-03
51819عباس آبادبورایشویلافروش300350,000,0001394-06-02
52223گرگاندانشگاه آزادویلارهن و اجاره350400,0001,000,0001394-06-01
51950آستاراشالیزارویلافروش163190,000,0001394-05-28
12248رشتخمام - خشکبیجار ویلافروش825120,000,0001394-05-25
51534تنکابنجاده دو هزارویلافروش400728,000510,000,0001394-05-22
49688رضوانشهرسعدیویلافروش1,000320,000,0001394-05-22
50946اصفهاندوطفلانویلارهن180کارشناسی1394-05-18
50117اردبیلگردنه حیران ویلافروش900744,000670,000,0001394-05-11
48728ایزدشهرگلسار 15ویلافروش235230,000,0001394-05-10
49493ایزدشهرکوی ایزد شهرویلافروش500850,000,0001394-05-10
49846نوشهرشهید کریمیویلافروش497600,000300,000,0001394-05-07
49145کلاردشتپیشنبورویلامعاوضه1,0001,000,0001,000,000,0001394-05-03
48729تهرانبلوار شهرزادویلافروش4406,820,0003,000,000,0001394-04-29
47374نورنورویلافروش400182,000,000182,000,0001394-04-13
47375پلورجاده لارویلافروش500300,000,0001394-04-13
47380پلورهرازویلافروش600کارشناسیکارشناسی1394-04-13
47381پلورهرازویلافروش400کارشناسیکارشناسی1394-04-13
47382پلورهرازویلافروش300600,000180,000,0001394-04-13
46890ایزدشهرخشت سرویلافروش230180,000,0001394-04-07
46746ایزدشهرنور - ایزد شهرویلافروش320700,000,0001394-04-06
46747ایزدشهرنور - ایزد شهرویلافروش343650,000,0001394-04-06
46748ایزدشهرنور - ایزد شهرویلافروش130175,000,0001394-04-06
46777ایزدشهرنور - ایزد شهرویلااجاره250300,0001394-04-06
15243قمنوبهارویلافروش952,000,000195,000,0001394-04-02
46316چمستانعرب خیلویلافروش250170,000,0001394-04-02
46290محمودآبادسیار کلاویلافروش230190,000,0001394-04-02
45729تهرانزعفرانیه ویلافروش2,86053,000,000152,000,000,0001394-03-30
29911ایزدشهرایزدشهرویلافروش250350,000,0001394-03-28
Page top