جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowویلا : 968 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
50946اصفهاندوطفلانویلارهن180کارشناسی1394/05/18
50117اردبیلگردنه حیران ویلافروش900744,000670,000,0001394/05/11
48728ایزدشهرگلسار 15ویلافروش235230,000,0001394/05/10
49493ایزدشهرکوی ایزد شهرویلافروش500850,000,0001394/05/10
49846نوشهرشهید کریمیویلافروش497600,000300,000,0001394/05/07
49145کلاردشتپیشنبورویلامعاوضه1,0001,000,0001,000,000,0001394/05/03
48729تهرانبلوار شهرزادویلافروش4406,820,0003,000,000,0001394/04/29
47374نورنورویلافروش400182,000,000182,000,0001394/04/13
47375پلورجاده لارویلافروش500300,000,0001394/04/13
47380پلورهرازویلافروش600کارشناسیکارشناسی1394/04/13
47381پلورهرازویلافروش400کارشناسیکارشناسی1394/04/13
47382پلورهرازویلافروش300600,000180,000,0001394/04/13
46890ایزدشهرخشت سرویلافروش230180,000,0001394/04/07
46746ایزدشهرنور - ایزد شهرویلافروش320700,000,0001394/04/06
46747ایزدشهرنور - ایزد شهرویلافروش343650,000,0001394/04/06
46748ایزدشهرنور - ایزد شهرویلافروش130175,000,0001394/04/06
46777ایزدشهرنور - ایزد شهرویلااجاره250300,0001394/04/06
15243قمنوبهارویلافروش952,000,000195,000,0001394/04/02
46316چمستانعرب خیلویلافروش250170,000,0001394/04/02
46290محمودآبادسیار کلاویلافروش230190,000,0001394/04/02
45729تهرانزعفرانیه ویلافروش2,86053,000,000152,000,000,0001394/03/30
29911ایزدشهرایزدشهرویلافروش250350,000,0001394/03/28
29908ایزدشهرایزدشهرویلافروش250500,000,0001394/03/28
29912ایزدشهرایزدشهرویلافروش300450,000,0001394/03/28
45595ایزدشهرآرام شهرویلافروش8003,500,000,0001394/03/28
45596ایزدشهرآرام شهرویلافروش1,1202,000,0001394/03/28
45608ایزدشهرآرام شهرویلااجاره70060,000,0001394/03/28
44647لاهیجاندوراه مراددهندهویلافروش1,000200,000200,000,0001394/03/24
44969کرمانجهادویلافروش2002,250,000450,000,0001394/03/23
44829کرجفردیسویلافروش1431,460,000320,000,0001394/03/22
Page top