جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 969 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71229آملروبروی چاپ اسکناس ویلافروش270125,000,0001394-12-26
70546چمستاناصلیویلافروش3001,000,000130,000,0001394-12-25
70678کرمانزمان آبادویلافروش2,000250,000500,000,0001394-12-15
70681کرمانسدهویلافروش30020,000,0006,000,000,0001394-12-15
70118تهرانفرمانیهویلافروش62125,000,0001394-12-08
69963تهراندولتویلافروش1051,450,000,0001394-12-05
69786رامسرمیرزا کوچک خانویلافروش3003,300,000250,000,0001394-12-03
69449تهراندیباجی جنوبیویلافروش25017,500,0004,375,000,0001394-12-01
69244تهرانشهرک غربویلافروش20032,000,0001394-11-28
69190کرججواد آبادویلامعاوضه23114,000,0003,250,000,0001394-11-27
68893تهرانشهرک غربویلافروش30032,000,0001394-11-25
68725سوادکوهکردآبادویلافروش300850,000250,000,0001394-11-24
68215تهرانمرزدارانویلافروش36210,000,0001394-11-18
67415بومهندوستانویلافروش2251,000,000220,000,0001394-11-08
67403یزدپاسدارانویلافروش1001,250,000150,000,0001394-11-07
66992تهرانمینی سیتیویلافروش16510,900,0001,800,000,0001394-11-05
48741کرجمهرشهر ویلافروش19010,000,0001,900,000,0001394-10-27
65658محمودآبادمعلمویلافروش145170,000,0001394-10-17
62079اهوازامانیهویلارهن و اجاره1502,000,00020,000,0001394-10-09
64692بابلسرخیابان امامویلافروش1801,200,000102,000,0001394-10-09
64820آملجاده هرازویلافروش70,000کارشناسیکارشناسی1394-10-09
63665تهرانستارخان - توحیدویلافروش901,400,000,0001394-09-29
63387ماسالشهید فرزانهویلافروش2,000کارشناسیکارشناسی1394-09-26
62829چالوسهچیرودویلافروش200170,000,0001394-09-22
121محمودآبادامام خمینیویلافروش3131,000,0001394-09-18
62601آملروستاي انجپلویلافروش2301,050,000130,000,0001394-09-17
62279رشت جاده زیباکنارویلافروش2,35087,000200,000,0001394-09-12
62281بندرانزلیجاده حسنرود ویلافروش2,35087,000200,000,0001394-09-12
62249تهرانبلوار دادمانویلافروش68022,000,000,0001394-09-10
62262کرجعلی آباد گونهویلافروش601,040,00053,000,0001394-09-10
Page top