جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 969 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79176تهراندولتویلافروش155کارشناسیکارشناسی1395-04-28
79048تهرانمینی سیتیویلافروش2101,980,000,0001395-04-27
79047تهرانقلهکویلافروش30022,000,0006,600,000,0001395-04-27
78816صومعه سراصیقلان تولمویلافروش560235,000135,000,0001395-04-24
77560چالوسکریم آبادویلارهن850150,000,0001395-04-12
71234بندرانزلیکوی واحدیویلافروش4091,500,000620,000,0001395-04-12
77514عباس آبادشهرک ستایش ویلافروش252950,000235,000,0001395-04-09
77365سیاهکلسیاهکلویلافروش20065,000,00065,000,0001395-04-08
77037سیاهکلگلپردویلافروش500150,000,0001395-04-01
77نوشهرسیسنگانویلافروش243350,00085,000,0001395-04-01
76790سلمانشهرسی سراویلافروش250290,000,000290,000,0001395-03-30
76464تهرانفاطمیویلافروش1149,500,0001395-03-25
76150چالوسمیچکارویلافروش4001,000,000,0001395-03-22
75103بابلسرصفاییهویلافروش200310,000,0001395-03-22
76079هشتگردزکی آبادویلامعاوضه365کارشناسیکارشناسی1395-03-21
75735سلمانشهرشهید فلاحویلافروش2001,500,000350,000,0001395-03-17
75658آملجاده ولیسدهویلافروش260140,000,0001395-03-16
75612دماوندمطهریویلافروش3001,850,000550,000,0001395-03-15
75595لواسانفشمویلارهن و اجاره100500,00040,000,0001395-03-13
75574سوادکوهشیرگاهویلافروش2001,200,000250,000,0001395-03-13
75474تهرانبلوار میناویلافروش55220,000,0001395-03-11
75132ساریبلوار خزرویلافروش4004,000,0001,600,000,0001395-03-09
75028مشهدشهرک شهيد رجاییویلافروش8175,000,00075,000,0001395-03-06
74980شهریارناجیویلافروش600330,000,0001395-03-05
57759چمستانعرب خیلویلافروش200200,000,0001395-03-03
74762دماوند17شهریورویلافروش604,150,000250,000,0001395-03-01
38220دماونددماوندویلارهن و اجاره30,000150,000,000100,000,0001395-02-21
41153تهرانایران زمینویلافروش65040,000,000,0001395-02-21
41154تهرانخوارزمویلافروش63234,000,000,0001395-02-21
41155تهرانحسن سیف ویلافروش75023,000,000,0001395-02-21
Page top