جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 969 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
206چمستانآمل به چمستانویلافروش250220,00055,000,0001390-06-02
207پلورییلاق پلورویلافروش312145,000,0001390-06-02
405سرخرود چاکسرویلافروش183546,000100,000,0001390-06-02
414محمودآبادآزادی - ک دریای 21ویلافروش485450,000218,250,0001390-06-02
534نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش600500,000300,000,0001390-06-02
533نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش430460,000200,000,0001390-06-02
532نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلامعاوضه600920,000550,000,0001390-06-02
519نوشهروازیوار- شهرک سیناویلافروش500460,000230,000,0001390-06-02
520نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش500900,000450,000,0001390-06-02
521نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش350350,000120,000,0001390-06-02
522نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش600920,000550,000,0001390-06-02
523نوشهروازیوار- شهرک شالیزارویلافروش250540,000135,000,0001390-06-02
528نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلامعاوضه350350,000120,000,0001390-06-02
529نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش431580,000250,000,0001390-06-02
562سلمانشهردریا گوشهویلافروش120650,00080,000,0001390-06-02
565کلاردشتاوبجدانویلافروش500370,000185,000,0001390-06-02
567کلاردشتکلاردشتویلافروش250625,00075,000,0001390-06-02
590نشتارود 17 شهریورویلافروش650700,000100,000,0001390-06-02
592رویانشهداویلافروش600320,000192,000,0001390-06-02
609نشتارودعباس آبادویلافروش300300,00090,000,0001390-06-02
606چمستانامیرآبادویلافروش300440,00055,000,0001390-06-02
617شهریاراندیشهویلافروش58690,00040,000,0001390-06-02
619کرجمهر شهرویلافروش1,000995,000995,000,0001390-06-02
630تنکابنزنگشا محلهویلافروش1441,050,000150,000,0001390-06-02
633کرجکمالشهرویلافروش160560,00065,000,0001390-06-02
640رویانبنجیکولویلافروش280150,000100,000,0001390-06-02
641رویانبنجیکولویلافروش300150,000100,000,0001390-06-02
884کرجمهر شهرویلافروش245730,000180,000,0000000-00-00
13833نوشهرونوش - شهرک پگاهویلافروش4131,500,000600,000,0000000-00-00
13926نوشهرزرین کلاویلافروش500700,000250,000,0000000-00-00
Page top