جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowویلا : 971 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
759یزدآزادشهرویلافروش110590,00065,000,0001390/06/19
765یزد آزادشهر ویلافروش160410,00065,000,0001390/06/19
748کرجحیدرآبادویلافروش150500,00075,000,0001390/06/18
736ساریبلوار پاسدارانویلافروش4901,000,000490,000,0001390/06/17
738کلار‌دشتحسن کیفویلافروش300505,000110,000,0001390/06/17
739اصفهانتوحیدویلافروش3001,500,000300,000,0001390/06/17
743قائم شهرتهرانویلافروش30037,000,000110,000,0001390/06/17
727بابلسرپاسداران ویلافروش400300,000120,000,0001390/06/16
730نوشهرچلندرویلافروش500420,000210,000,0001390/06/16
716یزد امام شهرویلافروش170470,00080,000,0001390/06/15
722ارومیهبهداریویلافروش280720,000200,000,0001390/06/15
723نوشهرچلندرویلافروش400200,00080,000,0001390/06/15
706کرج یوسف آبادویلافروش150450,00065,000,0001390/06/14
707سرخروداسلام محلهویلافروش350570,00060,000,0001390/06/14
713اصفهاننواب صفویویلافروش4101,100,000451,000,0001390/06/14
704محمودآباداهلمویلافروش300300,00090,000,0001390/06/13
705سرخروددرویش آبادویلافروش250360,00090,000,0001390/06/13
687اصفهاناتوبان چمرانویلافروش250520,000130,000,0001390/06/11
684یزدبلوار17شهریورویلافروش440450,000200,000,0001390/06/10
677قائم شهر تهرانویلافروش1,2001,200,0001,400,000,0001390/06/09
655بابلسرپارکینگ 2ویلافروش120590,00070,000,0001390/06/03
525نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش375540,000200,000,0001390/06/02
341محمودآباد آزادیویلافروش280720,000200,000,0001390/06/02
339محمودآبادامامویلافروش400350,00070,000,0001390/06/02
75سرخرود خانه دریاویلافروش500600,000300,000,0001390/06/02
76نورنور و علمدهویلافروش220360,00080,000,0001390/06/02
78نوشهرشالیزارویلافروش200800,00080,000,0001390/06/02
79بابلسردریاکنارویلافروش1241,200,000145,000,0001390/06/02
80نورعلویکلاویلافروش130620,00080,000,0001390/06/02
415محمودآبادآزادی - ک دریای 21ویلامعاوضه485450,000218,250,0001390/06/02
Page top