جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowویلا : 952 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
677قائم شهر تهرانویلافروش1,2001,200,0001,400,000,0001390-06-09
655بابلسرپارکینگ 2ویلافروش120590,00070,000,0001390-06-03
525نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش375540,000200,000,0001390-06-02
341محمودآباد آزادیویلافروش280720,000200,000,0001390-06-02
339محمودآبادامامویلافروش400350,00070,000,0001390-06-02
75سرخرود خانه دریاویلافروش500600,000300,000,0001390-06-02
76نورنور و علمدهویلافروش220360,00080,000,0001390-06-02
78نوشهرشالیزارویلافروش200800,00080,000,0001390-06-02
79بابلسردریاکنارویلافروش1241,200,000145,000,0001390-06-02
80نورعلویکلاویلافروش130620,00080,000,0001390-06-02
415محمودآبادآزادی - ک دریای 21ویلامعاوضه485450,000218,250,0001390-06-02
335محمودآبادامامویلافروش205500,00037,500,0001390-06-02
300محمودآبادامامویلافروش100500,00050,000,0001390-06-02
206چمستانآمل به چمستانویلافروش250220,00055,000,0001390-06-02
207پلورییلاق پلورویلافروش312145,000,0001390-06-02
405سرخرود چاکسرویلافروش183546,000100,000,0001390-06-02
414محمودآبادآزادی - ک دریای 21ویلافروش485450,000218,250,0001390-06-02
534نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش600500,000300,000,0001390-06-02
533نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش430460,000200,000,0001390-06-02
532نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلامعاوضه600920,000550,000,0001390-06-02
519نوشهروازیوار- شهرک سیناویلافروش500460,000230,000,0001390-06-02
520نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش500900,000450,000,0001390-06-02
521نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش350350,000120,000,0001390-06-02
522نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش600920,000550,000,0001390-06-02
523نوشهروازیوار- شهرک شالیزارویلافروش250540,000135,000,0001390-06-02
528نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلامعاوضه350350,000120,000,0001390-06-02
529نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش431580,000250,000,0001390-06-02
562سلمانشهردریا گوشهویلافروش120650,00080,000,0001390-06-02
565کلاردشتاوبجدانویلافروش500370,000185,000,0001390-06-02
567کلاردشتکلاردشتویلافروش250625,00075,000,0001390-06-02
Page top