جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 975 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
7877سلمانشهرخ اصلیویلافروش3,0004,000,0001390-09-04
7878سلمانشهرخ اصلیویلافروش2,000200,0001390-09-04
7891سلمانشهر خ دانیالویلافروش700100,00070,000,0001390-09-04
7892سلمانشهرخ دانیالویلامعاوضه240500,000120,000,0001390-09-04
7894سلمانشهردانیالویلافروش240120,00028,800,0001390-09-04
7902سلمانشهرکرکاسویلافروش25090,00022,500,0001390-09-04
7942سلمانشهرکرکاسویلامعاوضه650100,00065,000,0001390-09-04
7760سلمانشهرگلسارویلافروش1,100220,000240,000,0001390-09-03
7769سلمانشهرتوسکاویلامعاوضه370200,00074,000,0001390-09-03
7777سلمانشهرخ اصلی رو به دریاویلامعاوضه4,0004,000,0001390-09-03
7778سلمانشهراصلیویلافروش3,0004,000,0001390-09-03
7812سلمانشهرآزادگانویلافروش240120,0001390-09-03
7846سلمانشهردریا گوشهویلافروش577200,000115,400,0001390-09-03
7851سلمانشهردریاگوشهویلامعاوضه270180,00048,600,0001390-09-03
7660سلمانشهر گلسار ویلافروش2,700230,000500,000,0001390-09-02
7755سلمانشهرگلسارویلافروش650230,000149,500,0001390-09-02
7569محمودآبادسرخرودویلافروش200325,00065,000,0001390-09-01
7570بابلسرپاسدارانویلافروش3001,000,000300,000,0001390-09-01
7571محمودآبادسرخرودویلافروش311350,000110,000,0001390-09-01
7572بابلسرخزرشهر شمالی ویلااجاره150کارشناسی1390-09-01
7379بابلسرپاسدارانویلافروش205713,000150,000,0001390-08-29
7454سلمانشهرتیلاکنارویلامعاوضه118780,00090,480,0001390-08-29
7337نوشهر15 خردادویلافروش5001,000,000500,000,0001390-08-28
4611رشتباهنرویلافروش1,40085,000120,000,0001390-08-14
3557محمودآبادجاده خانه دریا ویلافروش250480,000120,000,0001390-08-09
3654شهریارکردزارویلافروش2,500250,000625,000,0001390-08-09
3427نشتارودنشتارودویلافروش656280,000270,000,0001390-08-08
3528رویانیکتا سراویلافروش250360,00090,000,0001390-08-08
2909کلاردشتکلاردشتویلافروش400350,000140,000,0001390-08-05
2910کلاردشتکلاردشتویلامعاوضه400350,000140,000,0001390-08-05
Page top