جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 969 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8805مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش170852,000145,000,0001390-09-26
8806مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش2421,440,000350,000,0001390-09-26
8807مشهدقاسم آباد - شاهد ویلافروش255900,000290,000,0001390-09-26
8808مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش250840,000210,000,0001390-09-26
8811مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش3601,000,000360,000,0001390-09-26
8814مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش1921,000,000192,000,0001390-09-26
8815مشهد شهرك كوشش ویلافروش1151,000,000115,000,0001390-09-26
8816مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش240900,000200,000,0001390-09-26
8820مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش225900,000200,000,0001390-09-26
8821مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش2501,150,000300,000,0001390-09-26
8822مشهد قاسم آباد - حسابي ویلافروش192800,000170,000,0001390-09-26
8823مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش1201,000,000120,000,0001390-09-26
8824مشهدقاسم آباد - شاهد 68ویلافروش3001,000,000300,000,0001390-09-26
8825مشهدانديشه 6ویلافروش2501,050,000280,000,0001390-09-26
8826مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش2701,000,000270,000,0001390-09-26
8827مشهد شهرك لشكرویلافروش300920,000280,000,0001390-09-26
8828مشهدبلوار سازمان آب ویلافروش5001,650,000825,000,0001390-09-26
8829مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش300700,000210,000,0001390-09-26
8830مشهدبلوار شاهد ویلافروش1902,000,000360,000,0001390-09-26
8842نوشهروازیوارویلافروش575135,00086,000,0001390-09-26
8771مشهدقاسم آباد - حجاب 5ویلافروش2041,200,000244,800,0001390-09-24
8772مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش1122,767,000310,000,0001390-09-24
8773مشهدقاسم آباد - شاهدویلافروش2001,200,000240,000,0001390-09-24
8774مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش284800,000227,000,0001390-09-24
8775مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,000,000200,000,0001390-09-24
8776مشهدآزادشهر - امامتویلافروش2002,350,000470,000,0001390-09-24
8777مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش3451,010,000350,000,0001390-09-24
8779مشهدقاسم آباد - شاهدویلافروش2161,450,000320,000,0001390-09-24
8781مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش300930,000280,000,0001390-09-24
8783مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش300960,000290,000,0001390-09-24
Page top