جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowویلا : 951 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8880مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2001,750,000350,000,0001390-09-27
8881مشهدقاسم آباد - راضيویلافروش200900,000180,000,0001390-09-27
8882مشهدقاسم آباد - حجاب ویلافروش210800,000180,000,0001390-09-27
8883مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش225900,000190,000,0001390-09-27
8884مشهدكارخانه قندویلافروش2301,300,000300,000,0001390-09-27
8798مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش19110,990,000210,000,0001390-09-26
8799مشهدقاسم آباد - انديشه 9ویلافروش225888,000200,000,0001390-09-26
8800مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش3001,100,000330,000,0001390-09-26
8801مشهد اديب جنوبي ویلافروش1801,100,000200,000,0001390-09-26
8802مشهدقاسم آباد - حسابيویلافروش250800,000200,000,0001390-09-26
8803مشهد تربيت شماليویلافروش320940,000300,000,0001390-09-26
8804مشهدقاسم آباد - شاهد ویلافروش200900,000210,000,0001390-09-26
8805مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش170852,000145,000,0001390-09-26
8806مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش2421,440,000350,000,0001390-09-26
8807مشهدقاسم آباد - شاهد ویلافروش255900,000290,000,0001390-09-26
8808مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش250840,000210,000,0001390-09-26
8811مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش3601,000,000360,000,0001390-09-26
8814مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش1921,000,000192,000,0001390-09-26
8815مشهد شهرك كوشش ویلافروش1151,000,000115,000,0001390-09-26
8816مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش240900,000200,000,0001390-09-26
8820مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش225900,000200,000,0001390-09-26
8821مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش2501,150,000300,000,0001390-09-26
8822مشهد قاسم آباد - حسابي ویلافروش192800,000170,000,0001390-09-26
8823مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش1201,000,000120,000,0001390-09-26
8824مشهدقاسم آباد - شاهد 68ویلافروش3001,000,000300,000,0001390-09-26
8825مشهدانديشه 6ویلافروش2501,050,000280,000,0001390-09-26
8826مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش2701,000,000270,000,0001390-09-26
8827مشهد شهرك لشكرویلافروش300920,000280,000,0001390-09-26
8828مشهدبلوار سازمان آب ویلافروش5001,650,000825,000,0001390-09-26
8829مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش300700,000210,000,0001390-09-26
Page top