جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 952 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
14294نوشهرخیابان اصلی موزه کندلوس ویلافروش3,0003,125,000230,000,0001392-08-26
14249گزنکخیابان بایجانویلافروش850588,000500,000,0001392-08-04
14241مشهدخیابان طالقانیویلارهن و اجاره14050,00038,000,0001392-07-30
14240رویانکوچه مدرسهویلافروش407860,000350,000,0001392-07-29
14227محمودآبادخیابان معلمویلافروش255549,000140,000,0001392-07-24
14221خرم‌آبادخیابان انقلابویلافروش611,250,00076,000,0001392-07-20
14207شمیراناتخیابان شاهدویلاپیش فروش1181,200,000300,000,0001392-07-14
14209شمیراناتخیابان شاهدویلاپیش فروش170300,000,0001392-07-14
14204رشتشهرک حمیدیانویلافروش163650,000105,000,0001392-07-13
14177ساریپاشاكلاویلافروش1852,800,000,0001392-07-11
14189مشهدبلوار میرزا کوچک خانویلافروش701,430,000100,000,0001392-07-08
14170عباس آبادخیابان بورایشویلافروش400987,500395,000,0001392-07-03
12527ساوجبلاغخیابان کردانویلافروش3,300758,0002,500,000,0001392-07-02
14167کرجگوهردشت - خیابان شریعتیویلامعاوضه1401,250,000175,000,0001392-07-01
14141ماسالبلوار انتظامویلااجاره800150,0001392-06-26
14124بابلسرکاظمیویلافروش1,000190,000190,000,0001392-06-21
14102شمیراناتفشم - رودبار قصرانویلافروش1,1601,500,0001,550,000,0001392-06-13
14093مشهدپیچ ساغروانویلافروش6501,000,000650,000,0001392-06-12
14071چمستانخیابان معصوم 17ویلافروش200300,00055,000,0001392-06-08
14072نورخیابان فرهنگ 10ویلافروش220300,00075,000,0001392-06-08
14054محمودآبادعلمدهویلافروش160550,00090,000,0001392-06-03
14041چمستانخیابان سعادت آبادویلافروش300434,000130,000,0001392-05-31
14038قزوینخیابان اصلیویلافروش450957,000220,000,0001392-05-30
14032چمستانخیابان میرناویلافروش500280,000140,000,0001392-05-29
14020رشتمطهریویلافروش240750,000180,000,0001392-05-28
14021چمستانخیابان شهربندویلافروش460350,000160,000,0001392-05-28
14022خویفلكه مادرویلافروش851,647,000140,000,0001392-05-28
14018بهشهرخیابان فراصنعتویلافروش1,0003,000,0001,500,000,0001392-05-26
13903رودسرخیابان انقلابویلافروش400600,000,0001392-05-13
13985سیاهکلموشاویلافروش250380,000120,000,0001392-05-10
Page top