جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowویلا : 974 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28276چمستانآمل - چمستان ویلافروش400165,000,0001393/09/23
20954بابلسرشهرک صفائیهویلافروش1901,450,000270,000,0001393/09/21
27719چمستانآمل - چمستانویلافروش230180,000,0001393/09/21
28020نورمحور چمستان به نورویلافروش222145,000,0001393/09/21
27990تهرانشریعتی - دولتویلافروش12012,000,0001393/09/20
27675سرخرودبین آمل و سرخرودویلافروش220کارشناسیکارشناسی1393/09/18
27676چمستانجاده کلودهویلافروش22075,000,0001393/09/18
27677چمستانجاده کلودهویلافروش23075,000,0001393/09/18
27678چمستانجاده کلودهویلافروش230140,000,0001393/09/18
27698چمستانآمل به چمستانویلافروش220840,000185,000,0001393/09/18
27718چمستانآمل - چمستانویلافروش23078,00018,000,0001393/09/18
27722چمستانآمل - چمستانویلافروش230735,000170,000,0001393/09/18
27724چمستانآمل - چمستانویلافروش40063,000250,000,0001393/09/18
27725چمستانجاده کلودهویلافروش240500,000115,000,0001393/09/18
27726چمستانآمل - چمستانویلافروش220615,000135,000,0001393/09/18
27727چمستان آمل به چمستانویلافروش270515,000139,000,0001393/09/18
27728چمستان آمل به چمستانویلافروش700205,000,0001393/09/18
23779آملییلاق بلدهویلافروش2,000300,000,0001393/09/17
27566محمودآبادآمل به محمودآبادویلافروش520270,000,0001393/09/17
27567چمستانچمستانویلافروش230165,000,0001393/09/17
27482آملخیابان نورویلافروش700205,000,0001393/09/16
27374چمستانچمستان ویلافروش210180,000,0001393/09/15
15250بابلسرخزرشهرویلافروش9802,850,0002,800,000,0001393/09/05
15422چمستانچمستان ویلافروش1,000500,000,0001393/08/29
18256سرخرودخط دریاویلافروش5002,000,000900,000,0001393/08/29
18366سرخرودخط دریاویلافروش5001,800,000900,000,0001393/08/29
18602چمستانامیرآبادویلافروش300320,000,0001393/08/29
19295سرخرودچاکسر ویلافروش1401,550,000260,000,0001393/08/29
21213چمستانآهودشتویلافروش217185,000,0001393/08/29
21215سرخرودسرخرودویلافروش160280,000,0001393/08/29
Page top