جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 964 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27718چمستانآمل - چمستانویلافروش23078,00018,000,0001393-09-18
27722چمستانآمل - چمستانویلافروش230735,000170,000,0001393-09-18
27724چمستانآمل - چمستانویلافروش40063,000250,000,0001393-09-18
27725چمستانجاده کلودهویلافروش240500,000115,000,0001393-09-18
27726چمستانآمل - چمستانویلافروش220615,000135,000,0001393-09-18
27727چمستان آمل به چمستانویلافروش270515,000139,000,0001393-09-18
27728چمستان آمل به چمستانویلافروش700205,000,0001393-09-18
23779آملییلاق بلدهویلافروش2,000300,000,0001393-09-17
27566محمودآبادآمل به محمودآبادویلافروش520270,000,0001393-09-17
27567چمستانچمستانویلافروش230165,000,0001393-09-17
27482آملخیابان نورویلافروش700205,000,0001393-09-16
27374چمستانچمستان ویلافروش210180,000,0001393-09-15
15250بابلسرخزرشهرویلافروش9802,850,0002,800,000,0001393-09-05
15422چمستانچمستان ویلافروش1,000500,000,0001393-08-29
18256سرخرودخط دریاویلافروش5002,000,000900,000,0001393-08-29
18366سرخرودخط دریاویلافروش5001,800,000900,000,0001393-08-29
18602چمستانامیرآبادویلافروش300320,000,0001393-08-29
19295سرخرودچاکسر ویلافروش1401,550,000260,000,0001393-08-29
21213چمستانآهودشتویلافروش217185,000,0001393-08-29
21215سرخرودسرخرودویلافروش160280,000,0001393-08-29
21216سرخرودشهرک ترنجویلافروش160270,000,0001393-08-29
21217سرخرودسرخرودویلافروش200250,000,0001393-08-29
21218سرخرودسرخرودویلافروش90180,000,0001393-08-29
21219سرخرودسرخرودویلافروش160150,000,0001393-08-29
21220سرخرودسرخرودویلافروش125140,000,0001393-08-29
25933اسلامشهرشهید مدنی ویلافروش1842,500,000550,000,0001393-08-29
25767محمودآبادخیابان امام ویلافروش1501,000,000100,000,0001393-08-26
25769محمودآبادخیابان امام ویلافروش3001,765,000300,000,0001393-08-26
25604محمودآبادخیابان امام ویلافروش2001,139,000155,000,0001393-08-25
25605محمودآبادخیابان امام ویلافروش1,000250,000250,000,0001393-08-25
Page top