جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 952 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15250بابلسرخزرشهرویلافروش9802,850,0002,800,000,0001393-09-05
15422چمستانچمستان ویلافروش1,000500,000,0001393-08-29
18256سرخرودخط دریاویلافروش5002,000,000900,000,0001393-08-29
18366سرخرودخط دریاویلافروش5001,800,000900,000,0001393-08-29
18602چمستانامیرآبادویلافروش300320,000,0001393-08-29
19295سرخرودچاکسر ویلافروش1401,550,000260,000,0001393-08-29
21213چمستانآهودشتویلافروش217185,000,0001393-08-29
21215سرخرودسرخرودویلافروش160280,000,0001393-08-29
21216سرخرودشهرک ترنجویلافروش160270,000,0001393-08-29
21217سرخرودسرخرودویلافروش200250,000,0001393-08-29
21218سرخرودسرخرودویلافروش90180,000,0001393-08-29
21219سرخرودسرخرودویلافروش160150,000,0001393-08-29
21220سرخرودسرخرودویلافروش125140,000,0001393-08-29
25933اسلامشهرشهید مدنی ویلافروش1842,500,000550,000,0001393-08-29
25767محمودآبادخیابان امام ویلافروش1501,000,000100,000,0001393-08-26
25769محمودآبادخیابان امام ویلافروش3001,765,000300,000,0001393-08-26
25604محمودآبادخیابان امام ویلافروش2001,139,000155,000,0001393-08-25
25605محمودآبادخیابان امام ویلافروش1,000250,000250,000,0001393-08-25
25608چمستانکراتکتیویلافروش217کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25610محمودآبادخیابان امام ویلافروش1651,085,000130,000,0001393-08-25
25611محمودآبادخ معلمویلافروش3001,165,000350,000,0001393-08-25
25613محمودآبادخیابان امام ویلافروش2401,430,000195,000,0001393-08-25
25614محمودآبادخیابان امام ویلارهن050,000,0001393-08-25
25615محمودآبادخ معلمویلافروش2001,620,000200,000,0001393-08-25
15149محمودآبادخیابان امام ویلافروش18085,000,0001393-08-24
25427اهوازخ شهید وزیریویلافروش254750,000,0001393-08-24
24169کرجفردیس ویلافروش4004,000,0001,600,000,0001393-08-21
25075صومعه سراصیقلان ویلافروش20,000350,000700,000,0001393-08-21
25077صومعه سراطالقانیویلافروش180300,000150,000,0001393-08-21
23369ساوجبلاغهمتویلافروش4351,250,000550,000,0001393-08-07
Page top