جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowویلا : 971 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30416تنکابنگراکوویلافروش1701,900,000161,500,0001393/10/12
30420کرجفردیسویلافروش4003,000,0001,200,000,0001393/10/12
26849بابلسرامام خمینی ویلافروش247530,000130,000,0001393/10/09
28376تنکابنکمربندیویلافروش5002,000,0001,100,000,0001393/10/09
28384تنکابنکمربندیویلافروش298740,000220,520,0001393/10/09
28388تنکابنتنکابنویلافروش555350,000194,250,0001393/10/09
15248بابلسرخزرشهر جنوبی ویلافروش9802,200,000,0001393/10/08
29795تهرانقلهکویلافروش19413,000,0001393/10/08
29782رامسرگتستانویلافروش3941,200,000472,800,0001393/10/07
29599چمستانچمستان - رزکویلافروش250180,000,0001393/10/07
29676تهرانامیرآبادویلافروش11412,000,0001,368,000,0001393/10/07
29597نورآب پریویلافروش150150,000,0001393/10/06
29598چمستانچمستان - امیرآ بادویلافروش300320,000,0001393/10/06
28291کرجفردیس کرجویلافروش4003,300,0001,300,000,0001393/10/04
29231محمودآبادحسین آبادویلافروش163110,000,0001393/10/03
28277چمستانآمل - چمستان ویلافروش700205,000,0001393/09/28
28640سرخرودسرخرودویلافروش132250,000,0001393/09/28
28646سرخرودجاده سرخرودویلافروش260280,000,0001393/09/28
15421آملآمل به محمود آباد ویلافروش200220,000,0001393/09/27
21221سرخرودسرخرودویلافروش400190,000,0001393/09/27
15410چمستانچمستانویلافروش272150,000,0001393/09/26
21214آملجاده سرخرودویلافروش250145,000,0001393/09/26
28345چمستاننعمت آبادویلافروش270175,000,0001393/09/26
28405تنکابنتنکابنویلافروش300170,000,0001393/09/26
28190چمستانچمستان - رزکویلافروش28587,000,0001393/09/23
28231چمستانچمستان - رزکویلافروش400150,000,0001393/09/23
28258محمودآبادخ معلمویلافروش3252,175,000370,000,0001393/09/23
28276چمستانآمل - چمستان ویلافروش400165,000,0001393/09/23
20954بابلسرشهرک صفائیهویلافروش1901,450,000270,000,0001393/09/21
27719چمستانآمل - چمستانویلافروش230180,000,0001393/09/21
Page top