جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowویلا : 968 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33623نوشهرخیابان شاهد ویلافروش2003,000,000660,000,0001393/11/09
33625سلمانشهرسی سراویلافروش243265,000,0001393/11/09
33626سلمانشهرسی سراویلافروش530880,000,0001393/11/09
33627سلمانشهرسی سراویلافروش510750,000,0001393/11/09
32978تهرانشهرک غربویلافروش7,37523,500,0006,900,000,0001393/11/05
33052اصفهانحسین آبادویلارهن27070,000,0001393/11/05
33093پلورجاده لارویلافروش2,300کارشناسیکارشناسی1393/11/05
33094کرجفردیس ویلافروش3,500800,000,0001393/11/05
32939چالوساصلیویلافروش2,0001,000,0002,000,000,0001393/11/04
32841رامسررامسرویلااجاره3001,000,0001393/11/04
32802تنکابنسلیمان آبادویلافروش2621,250,000130,000,0001393/11/03
32174سلمانشهردریا گوشه ویلافروش250600,000,0001393/10/27
31694سرخروداحمد آبادویلافروش150250,000,0001393/10/23
31693سرخروددرویش آبادویلافروش300420,000,0001393/10/23
31595تهراندیباجی جنوبیویلافروش27016,000,0004,320,000,0001393/10/22
31368چالوسامامرودویلافروش1681,800,000170,000,0001393/10/20
31178کرجکرج نوویلافروش80930,00075,000,0001393/10/18
30897تنکابنسه هزارویلافروش1101,000,000118,000,0001393/10/16
30916آملچلاو - پاشاکلاویلافروش300310,000,0001393/10/16
30917آملچلاو - گنجرجکلاویلافروش300270,000,0001393/10/16
30759چمستانامیرآبادویلافروش245200,000,0001393/10/15
30574بابلسرکرفونویلافروش160650,00045,000,0001393/10/14
30439تنکابنکرات کوتیویلارهن و اجاره3505,000,000350,0001393/10/13
30542تنکابننشتارودویلافروش400270,000,0001393/10/13
30390سرخروددرویش آبادویلافروش200280,000,0001393/10/12
30413تنکابنگراکوویلافروش1901,900,000161,500,0001393/10/12
30415تنکابنگراکوویلافروش1801,900,000171,000,0001393/10/12
30416تنکابنگراکوویلافروش1701,900,000161,500,0001393/10/12
30420کرجفردیسویلافروش4003,000,0001,200,000,0001393/10/12
26849بابلسرامام خمینی ویلافروش247530,000130,000,0001393/10/09
Page top