جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 969 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34066رویانوازیوارویلافروش300420,000,0001393-11-13
33633دماوندهمندویلافروش850530,000450,000,0001393-11-10
33623نوشهرخیابان شاهد ویلافروش2003,000,000660,000,0001393-11-09
33625سلمانشهرسی سراویلافروش243265,000,0001393-11-09
33626سلمانشهرسی سراویلافروش530880,000,0001393-11-09
33627سلمانشهرسی سراویلافروش510750,000,0001393-11-09
32978تهرانشهرک غربویلافروش7,37523,500,0006,900,000,0001393-11-05
33052اصفهانحسین آبادویلارهن27070,000,0001393-11-05
33093پلورجاده لارویلافروش2,300کارشناسیکارشناسی1393-11-05
33094کرجفردیس ویلافروش3,500800,000,0001393-11-05
32939چالوساصلیویلافروش2,0001,000,0002,000,000,0001393-11-04
32841رامسررامسرویلااجاره3001,000,0001393-11-04
32802تنکابنسلیمان آبادویلافروش2621,250,000130,000,0001393-11-03
32174سلمانشهردریا گوشه ویلافروش250600,000,0001393-10-27
31694سرخروداحمد آبادویلافروش150250,000,0001393-10-23
31693سرخروددرویش آبادویلافروش300420,000,0001393-10-23
31595تهراندیباجی جنوبیویلافروش27016,000,0004,320,000,0001393-10-22
31368چالوسامامرودویلافروش1681,800,000170,000,0001393-10-20
31178کرجکرج نوویلافروش80930,00075,000,0001393-10-18
30897تنکابنسه هزارویلافروش1101,000,000118,000,0001393-10-16
30916آملچلاو - پاشاکلاویلافروش300310,000,0001393-10-16
30917آملچلاو - گنجرجکلاویلافروش300270,000,0001393-10-16
30759چمستانامیرآبادویلافروش245200,000,0001393-10-15
30574بابلسرکرفونویلافروش160650,00045,000,0001393-10-14
30439تنکابنکرات کوتیویلارهن و اجاره3505,000,000350,0001393-10-13
30542تنکابننشتارودویلافروش400270,000,0001393-10-13
30390سرخروددرویش آبادویلافروش200280,000,0001393-10-12
30413تنکابنگراکوویلافروش1901,900,000161,500,0001393-10-12
30415تنکابنگراکوویلافروش1801,900,000171,000,0001393-10-12
30420کرجفردیسویلافروش4003,000,0001,200,000,0001393-10-12
Page top