جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 952 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31178کرجکرج نوویلافروش80930,00075,000,0001393-10-18
30897تنکابنسه هزارویلافروش1101,000,000118,000,0001393-10-16
30916آملچلاو - پاشاکلاویلافروش300310,000,0001393-10-16
30917آملچلاو - گنجرجکلاویلافروش300270,000,0001393-10-16
30759چمستانامیرآبادویلافروش245200,000,0001393-10-15
30574بابلسرکرفونویلافروش160650,00045,000,0001393-10-14
30439تنکابنکرات کوتیویلارهن و اجاره3505,000,000350,0001393-10-13
30542تنکابننشتارودویلافروش400270,000,0001393-10-13
30390سرخروددرویش آبادویلافروش200280,000,0001393-10-12
30413تنکابنگراکوویلافروش1901,900,000161,500,0001393-10-12
30415تنکابنگراکوویلافروش1801,900,000171,000,0001393-10-12
30416تنکابنگراکوویلافروش1701,900,000161,500,0001393-10-12
30420کرجفردیسویلافروش4003,000,0001,200,000,0001393-10-12
26849بابلسرامام خمینی ویلافروش247530,000130,000,0001393-10-09
28376تنکابنکمربندیویلافروش5002,000,0001,100,000,0001393-10-09
28384تنکابنکمربندیویلافروش298740,000220,520,0001393-10-09
28388تنکابنتنکابنویلافروش555350,000194,250,0001393-10-09
15248بابلسرخزرشهر جنوبی ویلافروش9802,200,000,0001393-10-08
29795تهرانقلهکویلافروش19413,000,0001393-10-08
29782رامسرگتستانویلافروش3941,200,000472,800,0001393-10-07
29599چمستانچمستان - رزکویلافروش250180,000,0001393-10-07
29676تهرانامیرآبادویلافروش11412,000,0001,368,000,0001393-10-07
29597نورآب پریویلافروش150150,000,0001393-10-06
29598چمستانچمستان - امیرآ بادویلافروش300320,000,0001393-10-06
28291کرجفردیس کرجویلافروش4003,300,0001,300,000,0001393-10-04
29231محمودآبادحسین آبادویلافروش163110,000,0001393-10-03
28277چمستانآمل - چمستان ویلافروش700205,000,0001393-09-28
28640سرخرودسرخرودویلافروش132250,000,0001393-09-28
28646سرخرودجاده سرخرودویلافروش260280,000,0001393-09-28
15421آملآمل به محمود آباد ویلافروش200220,000,0001393-09-27
Page top