جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 975 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26388اصفهانمجلسیویلافروش1,00090,000,0001393-11-27
35526شمیراناتشمشکویلارهن700100,000,0001393-11-27
33942تنکابنسلیمان آبادویلامعاوضه1,134360,000,0001393-11-19
34644کرجمهر شهرویلافروش60834,00050,000,0001393-11-19
34166نورسعادت آبادویلافروش250180,000,0001393-11-14
33785چمستانآمل به چمستانویلافروش1,200400,000,0001393-11-13
34066رویانوازیوارویلافروش300420,000,0001393-11-13
33633دماوندهمندویلافروش850530,000450,000,0001393-11-10
33623نوشهرخیابان شاهد ویلافروش2003,000,000660,000,0001393-11-09
33625سلمانشهرسی سراویلافروش243265,000,0001393-11-09
33626سلمانشهرسی سراویلافروش530880,000,0001393-11-09
33627سلمانشهرسی سراویلافروش510750,000,0001393-11-09
32978تهرانشهرک غربویلافروش7,37523,500,0006,900,000,0001393-11-05
33052اصفهانحسین آبادویلارهن27070,000,0001393-11-05
33093پلورجاده لارویلافروش2,300کارشناسیکارشناسی1393-11-05
33094کرجفردیس ویلافروش3,500800,000,0001393-11-05
32939چالوساصلیویلافروش2,0001,000,0002,000,000,0001393-11-04
32841رامسررامسرویلااجاره3001,000,0001393-11-04
32802تنکابنسلیمان آبادویلافروش2621,250,000130,000,0001393-11-03
32174سلمانشهردریا گوشه ویلافروش250600,000,0001393-10-27
31694سرخروداحمد آبادویلافروش150250,000,0001393-10-23
31693سرخروددرویش آبادویلافروش300420,000,0001393-10-23
31595تهراندیباجی جنوبیویلافروش27016,000,0004,320,000,0001393-10-22
31368چالوسامامرودویلافروش1681,800,000170,000,0001393-10-20
31178کرجکرج نوویلافروش80930,00075,000,0001393-10-18
30897تنکابنسه هزارویلافروش1101,000,000118,000,0001393-10-16
30916آملچلاو - پاشاکلاویلافروش300310,000,0001393-10-16
30917آملچلاو - گنجرجکلاویلافروش300270,000,0001393-10-16
30759چمستانامیرآبادویلافروش245200,000,0001393-10-15
30574بابلسرکرفونویلافروش160650,00045,000,0001393-10-14
Page top