جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 964 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90357محمودآبادبلوارمعلمویلافروش130100,000,0001395/10/25
95340نوشهرشمشادویلافروش300180,000,000180,000,0001395/10/23
95333کلاردشتشهید سلطانیویلافروش3001,600,000275,000,0001395/10/20
95328بابلکیاکلاویلافروش8075,000,00075,000,0001395/10/19
95261قمکلهریویلافروش136523,000,0001395/10/19
95327محمودآبادامامویلافروش130760,000100,000,0001395/10/18
30416تنکابنگراکوویلافروش1701,900,000161,500,0001395/10/16
93672تنکابنخرم آبادویلافروش1,700250,000425,000,0001395/10/12
95201تهرانکردستانویلارهن200200,000,0001395/10/09
95195تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره27210,000,000100,000,0001395/10/09
94823تهرانستارخانویلارهن300250,000,0001395/10/09
95121تهراندروسویلافروش93418,000,0001395/10/09
82652رویانآب پریویلافروش2501,450,000360,000,0001395/10/08
94884سرخرودسرخرودویلافروش1,000500,000,0001395/10/07
87268بندرانزلیمنطقه آزاد بندر انزلیویلافروش200150,000,0001395/10/06
94560تهرانپاسدارانویلافروش32518,000,0001395/10/06
94514تهرانمیردامادویلارهن و اجاره20020,000,00050,000,0001395/10/05
85294محمودآبادخشت سرویلافروش285900,000270,000,0001395/10/04
83193نوشهرسیسنگانویلافروش6002,000,0001,200,000,0001395/10/03
82963ملایرشهرک ولی عصرویلارهن16050,000,0001395/10/03
94323عباس آبادعباس آباد به کلاردشتویلافروش240280,000,0001395/10/03
94021آستانه اشرفیهخوش سیرتویلافروش1,792320,000,0001395/10/02
93945کرجکردانویلامعاوضه4,100900,000,0001395/09/29
93477تهرانفرمانیهویلارهن355850,000,0001395/09/23
93460تهرانفاطمیویلافروش1985,000,0001395/09/23
92922تهرانسهروردی شمالیویلارهن2106,000,000,0001395/09/17
86572تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره25030,000,000200,000,0001395/09/16
92273تهرانصادقیهویلارهن300250,000,0001395/09/14
71990کلیبرفرمانداریویلاخرید5,400500,000,0001395/09/08
91873تهرانظفر - عمرانیویلارهن100140,000,0001395/09/07
Page top