جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,015 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84357تهرانبر دولتمغازهرهن و اجاره207,000,00030,000,0001395/06/16
84298تهرانهفت تیرمغازهرهن و اجاره7515,000,00050,000,0001395/06/15
84274تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره2311,000,00060,000,0001395/06/15
84260تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره50کارشناسیکارشناسی1395/06/15
84238تهران196 شرقیمغازهرهن و اجاره20015,000,000100,000,0001395/06/15
84236تهرانفرجاممغازهرهن و اجاره306,000,00050,000,0001395/06/15
84218تهرانمیدان هرویمغازهرهن و اجاره565,000,00030,000,0001395/06/15
84208تهراننارمک - دردشتمغازهرهن و اجاره608,000,000100,000,0001395/06/15
84158تهرانمطهریمغازهرهن و اجاره19040,000,000200,000,0001395/06/14
80418تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره28070,000,000500,000,0001395/06/14
84145تهرانسهروردی جنوبیمغازهرهن و اجاره4210,000,000100,000,0001395/06/14
84144تهرانجنت آباد شمالیمغازهرهن و اجاره35040,000,0001,000,000,0001395/06/14
84111تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره258,000,00060,000,0001395/06/14
82070تهرانسهروردیمغازهرهن و اجاره25022,000,000200,000,0001395/06/14
84107كاشانمحتشممغازهفروش200700,000287,000,0001395/06/14
84088تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره1105,000,000200,000,0001395/06/14
84087تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره4010,000,000100,000,0001395/06/14
84076تهرانونکمغازهرهن و اجاره1812,500,000125,000,0001395/06/14
84031تهرانآیت الله کاشانیمغازهرهن و اجاره554,700,00050,000,0001395/06/14
84052تهرانسیمون بولیوارمغازهرهن و اجاره1209,000,000150,000,0001395/06/14
83968تهرانبلوار پروینمغازهرهن و اجاره1405,000,00080,000,0001395/06/13
83867تهرانکامرانیه شمالیمغازهرهن و اجاره15390,000,000400,000,0001395/06/11
83832تهرانپاسدارانمغازهرهن1202,500,000,0001395/06/11
83820تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/06/11
83734تهرانمرزدارانمغازهرهن50300,000,0001395/06/10
83730تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره233,800,000100,000,0001395/06/10
83673تهرانبنی هاشممغازهرهن و اجاره557,000,000100,000,0001395/06/10
79399تهرانساقدوشمغازهرهن و اجاره38050,000,000400,000,0001395/06/10
83640تهرانپاسدارانمغازهرهن125750,000,0001395/06/10
83638تهرانهرویمغازهرهن و اجاره167,000,000100,000,0001395/06/10
Page top