جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,007 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86041تهرانپونکمغازهرهن و اجاره6724,000,000300,000,0001395/07/05
85388تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره1510,000,00050,000,0001395/07/04
86013تهرانعبدل آبادمغازهفروش2023,000,000460,000,0001395/07/04
86004تهراننارمکمغازهرهن150150,000,0001395/07/04
85976تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره11025,000,000200,000,0001395/07/04
85974تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره2510,000,000200,000,0001395/07/04
85947تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره6020,000,000100,000,0001395/07/04
85940تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره10530,000,000200,000,0001395/07/04
85932تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره14035,000,0001,500,000,0001395/07/04
85898تهرانجنت آبادمغازهرهن و اجاره348,800,00050,000,0001395/07/04
85687تهرانزرتشت غربیمغازهرهن و اجاره254,000,00080,000,0001395/07/01
85667تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره354,000,00040,000,0001395/07/01
85640تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره4017,000,000300,000,0001395/07/01
85607تهرانولنجکمغازهرهن و اجاره8624,000,000200,000,0001395/07/01
85485تهرانجنت آبادمغازهرهن40400,000,0001395/06/29
85424تهرانمطهری مغازهرهن و اجاره31350,000,000500,000,0001395/06/28
85391تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره22035,000,000200,000,0001395/06/28
85365تهرانستار خانمغازهرهن و اجاره206,000,00070,000,0001395/06/28
85349تهراناشرفی اضفهانیمغازهرهن و اجاره656,000,000200,000,0001395/06/28
83241تهرانجمهوریمغازهفروش6600,000,0001395/06/26
85212تهرانقلهکمغازهرهن90500,000,0001395/06/25
85169تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره12018,000,000300,000,0001395/06/25
85152تهراننوبنیادمغازهرهن و اجاره507,000,000300,000,0001395/06/24
85146تهرانپارک ملتمغازهرهن و اجاره428,000,000100,000,0001395/06/24
84968تهرانجردن - ظفرمغازهرهن33450,000,0001395/06/23
84957تهرانهفت حوصمغازهرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/06/23
84948تهرانیوسف آبادمغازهرهن و اجاره51کارشناسیکارشناسی1395/06/23
84980تهرانسردار جنگلمغازهرهن30130,000,0001395/06/23
84889تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره154,000,00030,000,0001395/06/21
84881تهرانسید خندانمغازهرهن و اجاره350100,000,0002,000,000,0001395/06/21
Page top