جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,010 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86660تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره335,000,00050,000,0001395/07/13
86652تهرانفرجاممغازهرهن و اجاره306,000,00050,000,0001395/07/13
86641تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره456,000,000300,000,0001395/07/13
86603تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره17018,000,0001,500,000,0001395/07/11
86586تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره7020,000,000200,000,0001395/07/11
86581تهرانخواجه عبداللهمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86553تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره225,000,00075,000,0001395/07/11
86545تهرانجنت آبادمغازهرهن و اجاره349,000,00050,000,0001395/07/11
86528تهرانزرتشت غربیمغازهرهن و اجاره254,000,00080,000,0001395/07/11
86510تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره5230,000,000150,000,0001395/07/11
86508تهرانپونکمغازهرهن و اجاره4013,000,000100,000,0001395/07/11
86498تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره30کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86506تهرانامیرآباد شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/07/11
86503تهرانآجودانیهمغازهرهن22250,000,0001395/07/11
86431تهرانخیابان رازیمغازهرهن و اجاره171,600,00010,000,0001395/07/10
86380تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره8015,000,000500,000,0001395/07/08
86376تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره469,500,00080,000,0001395/07/08
86339تهرانفردوس غربمغازهرهن و اجاره558,500,00050,000,0001395/07/08
86311تهرانمیردامادمغازهرهن60550,000,0001395/07/06
61623تهراننیاوران - بوکانمغازهفروش1523,300,000350,000,0001395/07/06
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
86238تهراندولتمغازهرهن و اجاره126,000,00050,000,0001395/07/06
86218تهرانجردنمغازهرهن و اجاره14075,000,0001,200,000,0001395/07/06
86226تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره205,000,000150,000,0001395/07/06
86191تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره9015,000,000100,000,0001395/07/06
86186تهراناقدسیهمغازهرهن و اجاره156,000,000100,000,0001395/07/06
86202تهرانمیرزاباباییمغازهرهن و اجاره4750,000,00050,000,0001395/07/06
86203تهرانپونکمغازهرهن50200,000,0001395/07/06
86199تهرانپونکمغازهرهن و اجاره4012,500,000100,000,0001395/07/06
85458تهراناختیاریهمغازهرهن و اجاره268,000,00070,000,0001395/07/05
Page top