جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,178 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
11898تهرانمجيديه شماليمغازهفروش2310,000,000230,000,0001390-11-01
11904تهرانرسالت - سراجمغازهفروش1707,000,0001,190,000,0001390-11-01
11907تهرانشاهين جنوبيمغازهفروش1715,000,000255,000,0001390-11-01
11908تهرانشریعتی - طالقانیمغازهفروش7520,000,0001,500,000,0001390-11-01
11914تهرانتجريشمغازهفروش22040,000,000880,000,0001390-11-01
11923تهرانظفرمغازهفروش196,600,000125,000,0001390-11-01
11946تهرانالهيهمغازهفروش2020,000,000400,000,0001390-11-01
11947تهرانمیردامادمغازهفروش10940,000,0004,360,000,0001390-11-01
11949تهرانعباس آبادمغازهفروش5525,000,0001,375,000,0001390-11-01
11430سلمانشهرسی سرامغازهفروش1201,300,00080,000,0001390-10-26
9182شرق تهرانمجيديه جنوبيمغازهفروش1416,000,000220,000,0001390-10-03
9217شرق تهران مجيديه مغازهفروش669,000,000594,000,0001390-10-03
9253شرق تهرانسامان شماليمغازهفروش1010,000,000350,000,0001390-10-03
9256شرق تهراننارمك مغازهفروش4012,500,000500,000,0001390-10-03
8861مشهدجاده قديممغازهفروش200800,000150,000,0001390-09-27
7831لنگرود بازار لنگرودمغازهفروش112,000,00022,000,0001390-09-03
7537لنگرودامام خمینیمغازهفروش1125,000,000300,000,0001390-08-30
2368آملنورمغازهفروش602,000,000120,000,0001390-07-30
2371آمل نورمغازهفروش30233,00070,000,0001390-07-30
2242فریدونکنارشهدامغازهفروش984,285,000420,000,0001390-07-28
2251آملهرازمغازهفروش407,500,000300,000,0001390-07-28
2072آملامامرضا - ک بنفشهمغازهفروش403,000,000120,000,0001390-07-27
1911اردبیلباکری- خ 13 آبانمغازهفروش211,238,00026,000,0001390-07-25
1261اردبیلامام خمینیمغازهفروش614,000,00084,000,0001390-07-13
1262اردبیلشیخ صفیمغازهفروش109,000,00090,000,0001390-07-13
1195آملابتدای سه راه نورمغازهفروش123,500,00042,000,0001390-07-11
1130بندرانزلیساحل قومغازهفروش161,500,00024,000,0001390-07-10
963ساریقارنمغازهفروش198,800,000167,200,0001390-07-06
971آستارا آستارا به انزلیمغازهفروش2002,000,000600,000,0001390-07-06
893كرجقزوين-(شهيد بهشتي)مغازهفروش506,000,000300,000,0001390-07-01
Page top