جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,179 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18865تهرانعباس آباد _ اندیشهمغازهفروش3432,000,0001,088,000,0001393-06-30
18887تهرانگیشامغازهفروش1130,000,0001393-06-30
18767آملامام رضامغازهفروش16150,000,000150,000,0001393-06-29
18392تهرانمیدان ولیعصرمغازهفروش1855,000,0001,000,000,0001393-06-27
18400تهرانمیرداماد مغازهفروش40کارشناسیکارشناسی1393-06-27
18422تهرانآریاشهرمغازهفروش1125,000,000280,000,0001393-06-27
18066تهرانپاسداران - بهستانمغازهفروش3475,000,0002,550,000,0001393-06-25
18177تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش32700,000,0001393-06-25
18194تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش2330,000,000690,000,0001393-06-25
18199تهراناقدسیهمغازهفروش1952,000,000988,000,0001393-06-25
18213تهرانزمزممغازهفروش22311,500,0002,600,000,0001393-06-25
18233تهرانشهرک غربمغازهفروش3114,520,000450,000,0001393-06-25
18245تهرانپاسداران - هرویمغازهفروش5821,000,0001,218,000,0001393-06-25
18007تهراناقدسیهمغازهفروش1952,000,000988,000,0001393-06-24
18030تهرانسعادت آبادمغازهفروش3255,000,0001,760,000,0001393-06-24
18039تهرانتهرانپارس - جشنواره مغازهفروش4880,000,0003,840,000,0001393-06-24
17643تهراننیاوران مغازهفروش326,500,0002,080,000,0001393-06-23
17539تهرانتوحیدمغازهفروش10012,000,0001,200,000,0001393-06-22
17557تهراندروسمغازهفروش221,250,000,0001393-06-22
17586تهرانسعادت - علامهمغازهفروش10060,000,0006,000,000,0001393-06-22
17622تهرانعباس آباد مغازهفروش4250,000,0002,100,000,0001393-06-22
17629تهرانشریعتی - صدرمغازهفروش39280,000,00031,360,000,0001393-06-22
17346تهرانفاطمی - زرتشتمغازهفروش2315,000,000345,000,0001393-06-21
17354تهرانمیرداماد مغازهفروش1440,000,000560,000,0001393-06-21
17360تهراننیاوران مغازهفروش3025,000,000500,000,0001393-06-21
17362تهرانمیرداماد مغازهفروش1850,000,000900,000,0001393-06-21
17381تهرانمیدان محسنیمغازهفروش2530,000,000750,000,0001393-06-21
17384تهرانمیرداماد مغازهفروش1415,200,000220,000,0001393-06-21
17385تهرانمیرداماد مغازهفروش4330,000,0001,290,000,0001393-06-21
17400تهرانبلوار فرحزادی مغازهفروش1515,000,000225,000,0001393-06-21
Page top