جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,020 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87205تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره263,000,000100,000,0001395/07/19
87199تهرانچهار باغمغازهرهن و اجاره6015,000,000150,000,0001395/07/19
87196تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره286,000,00070,000,0001395/07/19
87188تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/07/19
87176تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره148,000,00050,000,0001395/07/18
87146تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره136,000,000105,000,0001395/07/18
87133تهرانشهید عراقیمغازهرهن و اجاره25050,000,000600,000,0001395/07/18
87129تهرانسعادت آبادمغازهرهن34700,000,0001395/07/18
87128تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره4010,000,00025,000,0001395/07/18
87099تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره126,000,00030,000,0001395/07/18
87092تهرانجنت آباد مرکزیمغازهرهن و اجاره10010,000,000100,000,0001395/07/18
87095تهرانتهرنپارسمغازهرهن و اجاره703,000,00030,000,0001395/07/18
87087تهرانباقرخانمغازهرهن200700,000,0001395/07/18
87069تهرانکاشانی - اباذرمغازهرهن و اجاره1208,500,000170,000,0001395/07/18
78952تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره156,000,00050,000,0001395/07/18
86963تهرانملاصدرامغازهرهن و اجاره4012,000,000100,000,0001395/07/15
86956تهرانگاندی شمالیمغازهرهن و اجاره208,000,00080,000,0001395/07/15
86942تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره278,000,00080,000,0001395/07/15
86940تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره3215,000,000100,000,0001395/07/15
84793تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره18050,000,000300,000,0001395/07/15
86906تهرانمقدس اردبیلیمغازهرهن و اجاره2510,000,000100,000,0001395/07/15
86901تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره575,000,00050,000,0001395/07/15
86898تهرانچیذرمغازهرهن50کارشناسی1395/07/15
86888تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره3820,000,000200,000,0001395/07/15
86885تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره12415,000,000100,000,0001395/07/15
86883تهرانگلبرگ غربیمغازهرهن و اجاره5011,000,000110,000,0001395/07/15
86877تهراندکترقریبمغازهرهن و اجاره100200,000,000200,000,0001395/07/15
86870تهرانپونکمغازهرهن و اجاره4013,000,000100,000,0001395/07/15
86852تهرانساقدوشمغازهرهن و اجاره38050,000,000400,000,0001395/07/15
86765تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره65600,000250,000,0001395/07/14
Page top