جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,178 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21660تهرانجنت آباد - 4 باغمغازهفروش3317,000,000561,000,0001393-07-22
21437تهرانملاصدرامغازهفروش12050,000,0006,000,000,0001393-07-20
21460تهرانمیردامادمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-07-20
21462تهرانقیطریهمغازهفروش7075,000,0005,250,000,0001393-07-20
19522اصفهانعبدالرزاقمغازهفروش2510,000,000250,000,0001393-07-19
21273تهرانجردنمغازهفروش5934,000,0002,006,000,0001393-07-19
21277تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش20035,000,0007,000,000,0001393-07-19
21286تهرانمینی سیتیمغازهفروش24300,000,0001393-07-19
21294تهراناقدسیهمغازهفروش19600,000,0001393-07-19
21301تهرانپیامبرمغازهفروش019,100,000601,650,0001393-07-19
21306تهرانپیروزیمغازهفروش3014,000,000420,000,0001393-07-19
21322تهرانجنت آبادمغازهفروش3027,000,000810,000,0001393-07-19
21328تهرانجردنمغازهفروش14020,000,0002,800,000,0001393-07-19
21345تهرانجردنمغازهفروش80035,000,0001393-07-19
21390تهرانسعادت آبادمغازهفروش3850,000,0001,400,000,0001393-07-19
21394تهرانسعادت آبادمغازهفروش1737,000,0001393-07-19
21401تهرانشهرک غربمغازهفروش2220,000,000440,000,0001393-07-19
21090تهرانشهرک ژاندارمریمغازهفروش1825,000,0001393-07-17
21120تهرانشهرک غربمغازهفروش2414,600,000350,000,0001393-07-17
21125تهرانصادقیهمغازهفروش1218,650,000220,000,0001393-07-17
21126تهرانعباس آبادمغازهفروش52کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21130تهرانقلهکمغازهفروش2035,000,0001393-07-17
21168تهرانگیشامغازهفروش3220,000,000640,000,0001393-07-17
21184تهرانمیردامادمغازهفروش362,000,000,0001393-07-17
21185تهرانمیردامادمغازهفروش9065,000,0005,850,000,0001393-07-17
21195تهرانونکمغازهفروش2075,000,0001,500,000,0001393-07-17
21207تهرانونکمغازهفروش1818,000,000324,000,0001393-07-17
21070تهرانسعادت آبادمغازهفروش145کارشناسیکارشناسی1393-07-16
20805تهرانسعادت آبادمغازهفروش2830,500,000850,000,0001393-07-14
20853تهرانونکمغازهفروش3550,000,0001,750,000,0001393-07-14
Page top