جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,189 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21783تهرانصادقیه - ف اولمغازهفروش1630,000,000480,000,0001393-07-24
21788تهرانصادقیهمغازهفروش17850,000,0001393-07-24
21794تهرانعباس آبادمغازهفروش3735,000,0001393-07-24
21797تهرانعباس آبادمغازهفروش2117,000,000367,200,0001393-07-24
21821تهرانگیشامغازهفروش7275,000,0005,400,000,0001393-07-24
21857تهرانشیخ بهاییمغازهفروش3625,000,000900,000,0001393-07-24
21863تهرانمحمودیهمغازهفروش100120,000,00012,000,000,0001393-07-24
21767تهرانسعادت آبادمغازهفروش1860,000,000324,000,0001393-07-23
21589تهرانازگلمغازهفروش2517,000,000427,000,0001393-07-22
21648تهرانتجریشمغازهفروش141,400,000,0001393-07-22
21657تهرانجنت آبادمغازهفروش41کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21660تهرانجنت آباد - 4 باغمغازهفروش3317,000,000561,000,0001393-07-22
21437تهرانملاصدرامغازهفروش12050,000,0006,000,000,0001393-07-20
21460تهرانمیردامادمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-07-20
21462تهرانقیطریهمغازهفروش7075,000,0005,250,000,0001393-07-20
19522اصفهانعبدالرزاقمغازهفروش2510,000,000250,000,0001393-07-19
21273تهرانجردنمغازهفروش5934,000,0002,006,000,0001393-07-19
21277تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش20035,000,0007,000,000,0001393-07-19
21286تهرانمینی سیتیمغازهفروش24300,000,0001393-07-19
21294تهراناقدسیهمغازهفروش19600,000,0001393-07-19
21301تهرانپیامبرمغازهفروش019,100,000601,650,0001393-07-19
21306تهرانپیروزیمغازهفروش3014,000,000420,000,0001393-07-19
21322تهرانجنت آبادمغازهفروش3027,000,000810,000,0001393-07-19
21328تهرانجردنمغازهفروش14020,000,0002,800,000,0001393-07-19
21345تهرانجردنمغازهفروش80035,000,0001393-07-19
21390تهرانسعادت آبادمغازهفروش3850,000,0001,400,000,0001393-07-19
21394تهرانسعادت آبادمغازهفروش1737,000,0001393-07-19
21401تهرانشهرک غربمغازهفروش2220,000,000440,000,0001393-07-19
21090تهرانشهرک ژاندارمریمغازهفروش1825,000,0001393-07-17
21120تهرانشهرک غربمغازهفروش2414,600,000350,000,0001393-07-17
Page top