جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,178 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22358تهرانآجودانیهمغازهفروش13080,000,00010,400,000,0001393-07-28
22146تهرانتوحید _ فرصتمغازهفروش3018,000,000540,000,0001393-07-27
22153تهرانجنت آباد جنوبیمغازهفروش10800,000,0001393-07-27
22172تهرانزرتشتمغازهفروش2734,500,000930,000,0001393-07-27
22217تهراندزآشیبمغازهفروش3233,000,0001,056,000,0001393-07-27
22220تهرانزعفرانیهمغازهفروش75118,000,0008,850,000,0001393-07-27
22228تهرانکریمخانمغازهفروش5716,000,000912,000,0001393-07-27
22234تهرانمیردامادمغازهفروش4330,000,0001,290,000,0001393-07-27
22236تهرانمیرزای شیرازیمغازهفروش3735,000,0001,295,000,0001393-07-27
22257تهرانولیعصرمغازهفروش1640,000,000640,000,0001393-07-27
22051تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش21055,000,00011,550,000,0001393-07-26
22053تهرانازگلمغازهفروش1610,000,0001393-07-26
22062تهرانسیمون بولیوارمغازهفروش4025,000,000750,000,0001393-07-26
22065تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش1622,000,000352,000,0001393-07-26
22087تهرانبرق آلستوممغازهفروش47900,000,0001393-07-26
22093تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش17635,000,0001393-07-26
22105تهراناقدسیهمغازهفروش3243,000,0001,376,000,0001393-07-26
20063تهرانعباس آباد - اندیشهمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393-07-24
21778تهرانشهرانمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393-07-24
21783تهرانصادقیه - ف اولمغازهفروش1630,000,000480,000,0001393-07-24
21788تهرانصادقیهمغازهفروش17850,000,0001393-07-24
21794تهرانعباس آبادمغازهفروش3735,000,0001393-07-24
21797تهرانعباس آبادمغازهفروش2117,000,000367,200,0001393-07-24
21821تهرانگیشامغازهفروش7275,000,0005,400,000,0001393-07-24
21857تهرانشیخ بهاییمغازهفروش3625,000,000900,000,0001393-07-24
21863تهرانمحمودیهمغازهفروش100120,000,00012,000,000,0001393-07-24
21767تهرانسعادت آبادمغازهفروش1860,000,000324,000,0001393-07-23
21589تهرانازگلمغازهفروش2517,000,000427,000,0001393-07-22
21648تهرانتجریشمغازهفروش141,400,000,0001393-07-22
21657تهرانجنت آبادمغازهفروش41کارشناسیکارشناسی1393-07-22
Page top