جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,122 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21207تهرانونکمغازهفروش1818,000,000324,000,0001393-07-17
21070تهرانسعادت آبادمغازهفروش145کارشناسیکارشناسی1393-07-16
20805تهرانسعادت آبادمغازهفروش2830,500,000850,000,0001393-07-14
20853تهرانونکمغازهفروش3550,000,0001,750,000,0001393-07-14
20868تهرانپاسدارانمغازهفروش110100,000,00011,000,000,0001393-07-14
20922تهرانشهرانمغازهفروش149,000,000126,000,0001393-07-14
20927تهرانیوسف آبادمغازهفروش1322,000,000286,000,0001393-07-14
20928تهرانستارخان - بازار سنتی مغازهفروش2115,000,000315,000,0001393-07-14
18789تهرانجنت آبادمغازهفروش1825,000,000450,000,0001393-07-12
20715تهرانباغ فیضمغازهفروش1530,000,00045,000,0001393-07-12
20733تهرانگیشامغازهفروش1131,000,000350,000,0001393-07-12
20743تهرانمیردامادمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-07-12
20752تهرانمیردامادمغازهفروش46100,000,0001393-07-12
20754تهرانمیردامادمغازهفروش2225,000,000550,000,0001393-07-12
20769تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش3218,000,000576,000,0001393-07-12
20603تهرانتهرانپارس - جشنوارهمغازهفروش1260,000,000720,000,0001393-07-10
20385تهرانتجریشمغازهفروش2090,000,0001,800,000,0001393-07-09
20344تهرانازگلمغازهفروش13750,000,0001393-07-08
20364تهرانکارگر شمالیمغازهفروش95کارشناسیکارشناسی1393-07-08
20016تهرانکریمخانمغازهفروش20010,000,0002,000,000,0001393-07-07
20017تهرانکریمخانمغازهفروش331,000,000,0001393-07-07
20027تهرانگیشامغازهفروش85کارشناسیکارشناسی1393-07-07
20048تهرانمیردامادمغازهفروش1355,000,0001393-07-07
19861تهرانتجریشمغازهفروش3040,000,0001,800,000,0001393-07-06
19871تهرانستارخان - توحیدمغازهفروش8635,000,0003,010,000,0001393-07-06
19683تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش2814,000,000392,000,0001393-07-05
19687تهرانونک مغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1393-07-05
19731تهرانمیرداماد مغازهفروش5050,000,0001393-07-05
19774تبریزخ ابوذرمغازهرهن و اجاره15400,0003,000,0001393-07-05
19776تهرانشهرک غربمغازهفروش2063,000,0001,260,000,0001393-07-05
Page top