جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,189 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23835تهرانکریمخانمغازهفروش5417,500,000945,000,0001393-08-11
23676تهرانتوحید - نصرتمغازهفروش9118,000,0001393-08-10
23682تهرانپیامبر مرکزیمغازهفروش330کارشناسیکارشناسی1393-08-10
23757تهرانشهر آرامغازهفروش168,000,000128,000,0001393-08-10
23781تهرانعباس آبادمغازهفروش1819,000,000306,000,0001393-08-10
23508تهرانجردنمغازهفروش5039,000,0001,950,000,0001393-08-08
23515تهرانآرژانتینمغازهفروش2527,000,000675,000,0001393-08-08
23516تهرانازگلمغازهفروش3720,000,0001393-08-08
23008تهرانشریعتی - بهار شیرازمغازهفروش6015,000,000900,000,0001393-08-04
22812تهرانتجریش مغازهفروش8555,000,0004,675,000,0001393-08-03
22473تهرانتهرانپارس - استخرمغازهفروش10030,000,000300,000,0001393-07-29
22358تهرانآجودانیهمغازهفروش13080,000,00010,400,000,0001393-07-28
22146تهرانتوحید _ فرصتمغازهفروش3018,000,000540,000,0001393-07-27
22153تهرانجنت آباد جنوبیمغازهفروش10800,000,0001393-07-27
22172تهرانزرتشتمغازهفروش2734,500,000930,000,0001393-07-27
22217تهراندزآشیبمغازهفروش3233,000,0001,056,000,0001393-07-27
22220تهرانزعفرانیهمغازهفروش75118,000,0008,850,000,0001393-07-27
22228تهرانکریمخانمغازهفروش5716,000,000912,000,0001393-07-27
22234تهرانمیردامادمغازهفروش4330,000,0001,290,000,0001393-07-27
22236تهرانمیرزای شیرازیمغازهفروش3735,000,0001,295,000,0001393-07-27
22257تهرانولیعصرمغازهفروش1640,000,000640,000,0001393-07-27
22051تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش21055,000,00011,550,000,0001393-07-26
22053تهرانازگلمغازهفروش1610,000,0001393-07-26
22062تهرانسیمون بولیوارمغازهفروش4025,000,000750,000,0001393-07-26
22065تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش1622,000,000352,000,0001393-07-26
22087تهرانبرق آلستوممغازهفروش47900,000,0001393-07-26
22093تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش17635,000,0001393-07-26
22105تهراناقدسیهمغازهفروش3243,000,0001,376,000,0001393-07-26
20063تهرانعباس آباد - اندیشهمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393-07-24
21778تهرانشهرانمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393-07-24
Page top