جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,179 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24909تهرانمجیدیه شمالیمغازهفروش3335,000,0001,155,000,0001393-08-21
24914تهرانهفت تیرمغازهفروش15800,000,0001393-08-21
24960تهراننظام آبادمغازهفروش4050,000,0002,000,000,0001393-08-21
25079تهرانآریاشهرمغازهفروش2170,000,0001,470,000,0001393-08-21
24799تهرانشمس آبادمغازهفروش901,300,000,0001393-08-20
24856تهرانعباس آبادمغازهفروش3525,000,000875,000,0001393-08-20
24866تهرانگاندیمغازهفروش5815,000,000870,000,0001393-08-20
24634تهرانجمالزاده شمالیمغازهفروش8026,000,0002,080,000,0001393-08-19
24341تهرانکریمخانمغازهفروش5035,000,0001,750,000,0001393-08-18
24345تهرانعباس آباد - بهشتی مغازهفروش3522,000,000770,000,0001393-08-18
24365تهرانازگل - مینی سیتیمغازهفروش4316,300,0001393-08-18
24376تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش4220,000,000840,000,0001393-08-18
24384تهرانمیردامادمغازهفروش5050,000,00025,000,0001393-08-18
24395تهرانگاندی شمالیمغازهفروش22کارشناسیکارشناسی1393-08-18
24244تهرانسبلانمغازهفروش6727,000,0001,809,000,0001393-08-17
24263تهرانسهروردی جنوبیمغازهفروش4030,000,0001,200,000,0001393-08-17
24271تهرانسعادت آبادمغازهفروش2850,000,0001,400,000,0001393-08-17
24197تهرانگلبرگ غربیمغازهفروش1510,000,000150,000,0001393-08-16
24177تهرانتجریشمغازهفروش433,200,000,0001393-08-15
24193تهرانسیدخندان - جلفامغازهفروش4020,000,000800,000,0001393-08-15
23835تهرانکریمخانمغازهفروش5417,500,000945,000,0001393-08-11
23676تهرانتوحید - نصرتمغازهفروش9118,000,0001393-08-10
23682تهرانپیامبر مرکزیمغازهفروش330کارشناسیکارشناسی1393-08-10
23757تهرانشهر آرامغازهفروش168,000,000128,000,0001393-08-10
23781تهرانعباس آبادمغازهفروش1819,000,000306,000,0001393-08-10
23508تهرانجردنمغازهفروش5039,000,0001,950,000,0001393-08-08
23515تهرانآرژانتینمغازهفروش2527,000,000675,000,0001393-08-08
23516تهرانازگلمغازهفروش3720,000,0001393-08-08
23008تهرانشریعتی - بهار شیرازمغازهفروش6015,000,000900,000,0001393-08-04
22812تهرانتجریش مغازهفروش8555,000,0004,675,000,0001393-08-03
Page top