جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 984 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16488تهرانونک - ملاصدرامغازهفروش10032,000,0003,200,000,0001393/06/15
16486تهرانمیرزا باباییمغازهفروش13040,000,0005,200,000,0001393/06/15
16487تهرانونکمغازهفروش2040,000,000800,000,0001393/06/15
16466تهرانخ ولیعصر مغازهفروش3760,000,0001393/06/15
16453تهرانستارخانمغازهفروش2535,000,000875,000,0001393/06/15
16436تهرانجنت آبادمغازهفروش2433,000,000792,000,0001393/06/15
16524تهرانشهرک غربمغازهفروش1620,000,000320,000,0001393/06/15
16533تهرانستارخانمغازهفروش2535,000,000875,000,0001393/06/15
16400تهرانجردن - آفریقامغازهفروش2550,000,0001,250,000,0001393/06/14
16241تهرانشهرک غربمغازهفروش31250,000,0001393/06/13
16211تهراناقدسیهمغازهفروش1550,000,000750,000,0001393/06/13
16186کرجخ درختیمغازهفروش6313,000,000812,500,0001393/06/12
16148کرجگلشهر ویلا خ درختیمغازهرهن4555,000,0001393/06/12
16030تهرانمینی سیتیمغازهفروش3520,000,000700,000,0001393/06/12
15859تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مغازهفروش7122,000,0001393/06/11
15974کرمانشاهشهرک صادقیهمغازهفروش1227,500,0001393/06/11
15898تهرانگیشامغازهفروش11100,0001393/06/11
15910تهراندولتمغازهفروش9945,000,0004,500,000,0001393/06/11
15922تهرانستارخانمغازهفروش10717,000,0001,819,000,0001393/06/11
15925تهرانسعادت آباد - صراف ها مغازهفروش4838,000,0001,824,000,0001393/06/11
15833تهرانبلوار فردوسمغازهفروش3225,000,000800,000,0001393/06/10
15826تهرانوزرا مغازهفروش4624,000,0001,014,000,0001393/06/10
15825تهرانونک مغازهفروش3622,000,000792,000,0001393/06/10
15823تهرانولیعصر - ساعی مغازهفروش6035,000,0002,100,000,0001393/06/10
15813تهرانستارخانمغازهفروش112کارشناسیکارشناسی1393/06/10
15809شهریارشهرک وآئینمغازهرهن1515,000,0001393/06/10
15781تهرانباغ فيضمغازهفروش2825,000,000700,000,0001393/06/10
15792تهرانشریعتی - پل رومیمغازهفروش6045,000,0002,700,000,0001393/06/10
15523تهران كارگر شماليمغازهفروش3312,000,000396,000,0001393/06/09
15375کرمانشاهشهرک صادقیهمغازهاجاره12150,0001393/05/28
Page top