جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,189 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26582تهرانقنات کوثرمغازهفروش7710,000,000770,000,0001393-09-09
26586تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5315,000,000795,000,0001393-09-09
26591تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5360,000,0003,180,000,0001393-09-09
26592تهرانشریعتی - میردامادمغازهفروش35130,000,0001393-09-09
26629تهرانبنی هاشممغازهفروش17350,000,0001393-09-09
26630تهرانتجریشمغازهفروش11750,000,0001393-09-09
26438تهرانپاسداران - گیلان مغازهفروش10445,000,0004,680,000,0001393-09-08
26462تهرانسازمان برنامه شمالیمغازهفروش5030,000,0001,500,000,0001393-09-08
26490تهرانبنی هاشم مغازهفروش17350,000,0008,650,000,0001393-09-08
26523کرجفردیس مرکزیمغازهفروش16027,125,0004,340,000,0001393-09-08
26427محمودآبادخیابان آزادیمغازهفروش13820,000,0002,760,000,0001393-09-05
26339تهرانقیطریهمغازهفروش1840,000,000720,000,0001393-09-02
26166تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش3218,000,000576,000,0001393-09-01
26207تهراننظام آباد - وحیدیهمغازهفروش1323,000,000300,000,0001393-09-01
26233تهرانمیردامادمغازهفروش4045,000,0001,800,000,0001393-09-01
26235قدس30 متری جمهوریمغازهفروش329,000,000288,000,0001393-09-01
26258قدس30 متری جمهوریمغازهفروش559,000,000495,000,0001393-09-01
26264قدس30 متری جمهوریمغازهفروش2009,000,0001,800,000,0001393-09-01
26271قدس30 متری جمهوریمغازهفروش609,000,000540,000,0001393-09-01
21135تهرانشهرک غربمغازهفروش1512,000,000186,000,0001393-08-29
26137تهرانسردار جنگلمغازهفروش2730,000,0001393-08-29
26142تهرانپاسداران - گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393-08-29
25956محمودآبادخیابان امام مغازهفروش4201,200,000,0001393-08-28
25957محمودآبادخیابان امام مغازهفروش4628,260,0001,300,000,0001393-08-28
25832تهرانبرق الستوممغازهفروش19150,000,0001393-08-27
25835تهرانپاسداران _ گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393-08-27
25840تهرانسردارجنگلمغازهفروش2730,000,0001393-08-27
25853تهرانتهران نومغازهفروش137,700,000100,100,0001393-08-27
25453تهرانسعادت آبادمغازهفروش10050,000,0005,000,000,0001393-08-25
25465تهرانشهرآرامغازهفروش1203,500,000,0001393-08-25
Page top