جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,178 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26904تهرانتهرانپارس - جشنوارهمغازهفروش1632,000,000512,000,0001393-09-11
26757تهرانصادقیهمغازهفروش11800,000,0001393-09-10
26768تهرانشهرک غربمغازهفروش5028,000,0001,400,000,0001393-09-10
26771تهرانعباس آبادمغازهفروش735,000,000245,000,0001393-09-10
26774تهرانگیشامغازهفروش17250,000,0001393-09-10
26775تهرانمجیدیه شمالیمغازهفروش1330,000,000390,000,0001393-09-10
26779تهراننارمک - سمنگانمغازهفروش1530,000,000450,000,0001393-09-10
26780تهراننظام آباد - وحیدیهمغازهفروش2618,000,000468,000,0001393-09-10
26792تهرانفاطمیمغازهفروش5045,000,0002,250,000,0001393-09-10
26531تهرانپاسدارانمغازهفروش10445,000,0001393-09-09
26532تهرانپاسداران - نیستانمغازهفروش24120,000,0001393-09-09
26541تهرانالهیهمغازهفروش6018,000,0001393-09-09
26543تهرانپاسدارانمغازهفروش25680,000,0001393-09-09
26544تهرانتهران نومغازهفروش8110,000,0001393-09-09
26562تهرانپاسدارانمغازهفروش7570,000,0005,250,000,0001393-09-09
26563تهرانسردار جنگلمغازهفروش2227,000,000594,000,0001393-09-09
26565تهرانپیروزی - ابوذرمغازهفروش4432,000,00010,408,000,0001393-09-09
26571تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش4315,000,000645,000,0001393-09-09
26573تهرانجمالزادهمغازهفروش26500,000,0001393-09-09
26582تهرانقنات کوثرمغازهفروش7710,000,000770,000,0001393-09-09
26586تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5315,000,000795,000,0001393-09-09
26591تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5360,000,0003,180,000,0001393-09-09
26592تهرانشریعتی - میردامادمغازهفروش35130,000,0001393-09-09
26629تهرانبنی هاشممغازهفروش17350,000,0001393-09-09
26630تهرانتجریشمغازهفروش11750,000,0001393-09-09
26438تهرانپاسداران - گیلان مغازهفروش10445,000,0004,680,000,0001393-09-08
26462تهرانسازمان برنامه شمالیمغازهفروش5030,000,0001,500,000,0001393-09-08
26490تهرانبنی هاشم مغازهفروش17350,000,0008,650,000,0001393-09-08
26523کرجفردیس مرکزیمغازهفروش16027,125,0004,340,000,0001393-09-08
26427محمودآبادخیابان آزادیمغازهفروش13820,000,0002,760,000,0001393-09-05
Page top