جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,020 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20752تهرانمیردامادمغازهفروش46100,000,0001393/07/12
20754تهرانمیردامادمغازهفروش2225,000,000550,000,0001393/07/12
20769تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش3218,000,000576,000,0001393/07/12
20603تهرانتهرانپارس - جشنوارهمغازهفروش1260,000,000720,000,0001393/07/10
20385تهرانتجریشمغازهفروش2090,000,0001,800,000,0001393/07/09
20344تهرانازگلمغازهفروش13750,000,0001393/07/08
20364تهرانکارگر شمالیمغازهفروش95کارشناسیکارشناسی1393/07/08
20016تهرانکریمخانمغازهفروش20010,000,0002,000,000,0001393/07/07
20017تهرانکریمخانمغازهفروش331,000,000,0001393/07/07
20027تهرانگیشامغازهفروش85کارشناسیکارشناسی1393/07/07
20048تهرانمیردامادمغازهفروش1355,000,0001393/07/07
19861تهرانتجریشمغازهفروش3040,000,0001,800,000,0001393/07/06
19871تهرانستارخان - توحیدمغازهفروش8635,000,0003,010,000,0001393/07/06
19683تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش2814,000,000392,000,0001393/07/05
19687تهرانونک مغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1393/07/05
19731تهرانمیرداماد مغازهفروش5050,000,0001393/07/05
19774تبریزخ ابوذرمغازهرهن و اجاره15400,0003,000,0001393/07/05
19776تهرانشهرک غربمغازهفروش2063,000,0001,260,000,0001393/07/05
19539تهرانتجریشمغازهفروش8750,000,0004,350,000,0001393/07/03
19492تهراناقدسیهمغازهفروش2810,000,000280,000,0001393/07/02
19147تهرانالهیهمغازهفروش250120,000,00030,000,000,0001393/07/01
18865تهرانعباس آباد _ اندیشهمغازهفروش3432,000,0001,088,000,0001393/06/30
18887تهرانگیشامغازهفروش1130,000,0001393/06/30
18767آملامام رضامغازهفروش16150,000,000150,000,0001393/06/29
18392تهرانمیدان ولیعصرمغازهفروش1855,000,0001,000,000,0001393/06/27
18400تهرانمیرداماد مغازهفروش40کارشناسیکارشناسی1393/06/27
18422تهرانآریاشهرمغازهفروش1125,000,000280,000,0001393/06/27
18066تهرانپاسداران - بهستانمغازهفروش3475,000,0002,550,000,0001393/06/25
18177تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش32700,000,0001393/06/25
18194تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش2330,000,000690,000,0001393/06/25
Page top