جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,187 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28357شهریارهمتمغازهفروش602,000,000120,000,0001393-10-01
28355شهریارهمتمغازهفروش312,000,00062,000,0001393-10-01
28356شهریارفاز 5مغازهفروش402,000,00080,000,0001393-10-01
28358شهریارهمتمغازهفروش252,000,00050,000,0001393-10-01
28359شهریارهمتمغازهفروش202,000,00040,000,0001393-10-01
28900تهرانستارخان - حبیب الهیمغازهفروش3660,000,0001393-10-01
28909تهرانونکمغازهفروش3212,000,000384,000,0001393-10-01
28928تهرانگیشا - زوج هامغازهفروش3320,000,000660,000,0001393-10-01
28933تهرانصادقیه - ف اولمغازهفروش828,750,000230,000,0001393-10-01
28937تهرانقلهکمغازهفروش3245,000,0001393-10-01
28962کرجمیانجادهمغازهفروش1508,000,0001,200,000,0001393-10-01
28535تهرانشهرک غربمغازهفروش3012,500,000375,000,0001393-09-27
28536تهرانصادقیه - ف دوممغازهفروش1360,000,000780,000,0001393-09-27
28648تهرانبلوار کشاورزمغازهفروش90کارشناسیکارشناسی1393-09-27
21913کرج45 متری گلشهرمغازهفروش306,000,000180,000,0001393-09-24
28347کرجگوهردشت مغازهرهن و اجاره402,000,00020,000,0001393-09-24
28031تهرانمرزدارانمغازهفروش2423,000,000552,000,0001393-09-23
28067تهران کاشانی - اباذرمغازهفروش4429,900,0001393-09-23
28081تهرانسیمون بولیوارمغازهفروش3530,000,0001393-09-23
28141تهرانصادقیهمغازهفروش12100,000,0001,200,000,0001393-09-23
28165تهرانمیردامادمغازهفروش17750,000,0001393-09-23
28173تهرانونک - خدامیمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-09-23
28179تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش32700,000,0001393-09-23
28214تهرانپاسداران - گلستانمغازهفروش1825,000,000450,000,0001393-09-23
28024هشتگردبلوار امام خمينيمغازهفروش1810,000,000180,000,0001393-09-22
27998تهرانسعادت آبادمغازهفروش2335,000,000805,000,0001393-09-20
28006تهرانصادقیه - ف دوممغازهفروش5290,000,0004,680,000,0001393-09-20
28018تهرانکارگر شمالیمغازهفروش3356,800,0002,500,000,0001393-09-20
27614تهرانشهرک غربمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-09-18
27623تهرانشهرک غربمغازهفروش1580,000,0001,200,000,0001393-09-18
Page top