جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,179 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38320تهرانمرزدارانمغازهفروش1617,000,000272,000,0001394-01-15
38227تهرانجمهوری - حافظمغازهفروش288,900,000250,000,0001394-01-11
36645تهرانهمت غرب - اتریشمغازهفروش30030,000,0009,000,000,0001393-12-28
37188تهرانبلوار شقایق مغازهفروش89,000,00072,000,0001393-12-28
37655کرجگوهر دشتمغازهفروش3070,000,0001393-12-28
37689تهرانجردن - ظفرمغازهفروش3361,000,0002,013,000,0001393-12-17
36499تهرانشریعتی - قلهکمغازهفروش4416,500,000726,000,0001393-12-06
33248تهرانجمهوری مغازهفروش1423,000,000320,000,0001393-12-05
36086تهرانصادقیهمغازهفروش2018,000,000360,000,0001393-12-02
26431تهرانپیروزی - نبردمغازهفروش1721,170,000360,000,0001393-11-27
34167اسلامشهر آیت الله سعیدیمغازهفروش4012,500,000500,000,0001393-11-23
34802شهریاربلوار امام خمینیمغازهفروش409,000,000380,000,0001393-11-20
15166تهرانفردوسی - خیابان جمهوریمغازهفروش1745,000,000770,000,0001393-11-13
26466تهرانجردن - ولیعصر مغازهفروش1814,000,000252,000,0001393-11-13
28942تهرانمیردامادمغازهفروش2225,000,000550,000,0001393-11-13
33227ریخیابان قممغازهرهن و اجاره1408,000,000100,000,0001393-11-07
32673تهرانولیعصر - حافظمغازهفروش4545,000,0002,000,000,0001393-11-02
31161تهرانولیعصر - منیریهمغازهفروش18کارشناسیکارشناسی1393-10-30
14266رامسرخیابان عباس مفردمغازهفروش426,500,000250,000,0001393-10-29
31923تهرانخلیج فارسمغازهفروش4010,000,000400,000,0001393-10-24
31755تهرانمیردامادمغازهفروش11075,000,0001393-10-23
31744دماوند جاده فيروزكوهمغازهفروش1505,600,000850,000,0001393-10-23
31370تهرانمطهری - سهروردیمغازهفروش2227,000,000594,000,0001393-10-21
31380تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش8050,000,0004,000,000,0001393-10-21
31182تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش22520,000,0001393-10-20
30682تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش5035,000,0001,750,000,0001393-10-15
23896تهراننارمک - گلبرگمغازهفروش12225,000,0001393-10-13
26435ایزدشهرخیابان اماممغازهفروش273,000,00081,000,0001393-10-13
28854تهرانپیامبر غربیمغازهفروش11213,000,0001,456,000,0001393-10-13
30443تهرانونک - ملاصدرامغازهفروش3030,000,000900,000,0001393-10-13
Page top