جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,039 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27614تهرانشهرک غربمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393/09/18
27623تهرانشهرک غربمغازهفروش1580,000,0001,200,000,0001393/09/18
27492تهران15 خردادمغازهفروش630,000,000180,000,0001393/09/16
26975تهرانسبلان جنوبیمغازهفروش3520,000,000940,000,0001393/09/12
26978تهرانسعادت آبادمغازهفروش3350,000,0001,650,000,0001393/09/12
26982تهرانشاهین جنوبیمغازهفروش20480,000,0001393/09/12
26988تهرانسعادت آبادمغازهفروش3165,000,0002,015,000,0001393/09/12
27071ریشهر ریمغازهرهن و اجاره16400,0005,000,0001393/09/12
26892تهرانباغ فیضمغازهفروش1810,000,000190,000,0001393/09/11
26895تهرانپونکمغازهفروش1931,570,000600,000,0001393/09/11
26900تهرانپیروزی 400 دستگاهمغازهفروش2132,000,000800,000,0001393/09/11
26904تهرانتهرانپارس - جشنوارهمغازهفروش1632,000,000512,000,0001393/09/11
26757تهرانصادقیهمغازهفروش11800,000,0001393/09/10
26768تهرانشهرک غربمغازهفروش5028,000,0001,400,000,0001393/09/10
26771تهرانعباس آبادمغازهفروش735,000,000245,000,0001393/09/10
26774تهرانگیشامغازهفروش17250,000,0001393/09/10
26775تهرانمجیدیه شمالیمغازهفروش1330,000,000390,000,0001393/09/10
26779تهراننارمک - سمنگانمغازهفروش1530,000,000450,000,0001393/09/10
26780تهراننظام آباد - وحیدیهمغازهفروش2618,000,000468,000,0001393/09/10
26792تهرانفاطمیمغازهفروش5045,000,0002,250,000,0001393/09/10
26531تهرانپاسدارانمغازهفروش10445,000,0001393/09/09
26532تهرانپاسداران - نیستانمغازهفروش24120,000,0001393/09/09
26541تهرانالهیهمغازهفروش6018,000,0001393/09/09
26543تهرانپاسدارانمغازهفروش25680,000,0001393/09/09
26544تهرانتهران نومغازهفروش8110,000,0001393/09/09
26562تهرانپاسدارانمغازهفروش7570,000,0005,250,000,0001393/09/09
26563تهرانسردار جنگلمغازهفروش2227,000,000594,000,0001393/09/09
26565تهرانپیروزی - ابوذرمغازهفروش4432,000,00010,408,000,0001393/09/09
26571تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش4315,000,000645,000,0001393/09/09
26573تهرانجمالزادهمغازهفروش26500,000,0001393/09/09
Page top