جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,179 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72092تهرانچهارراه استانبولمغازهمعاوضه1540,000,000600,000,0001395-01-23
71378کرجگوهردشتمغازهرهن و اجاره504,000,00050,000,0001395-01-15
71230بابلخیابان نوابمغازهفروش81615,900,00012,900,000,0001394-12-26
71231تهرانسه راه امین حضورمغازهفروش3470,000,0002,380,000,0001394-12-26
70676کرجبلوار طالقانیمغازهفروش30011,000,0005,500,000,0001394-12-25
70680کرمانبیست متری دانشجومغازهفروش6010,000,000720,000,0001394-12-25
70467تهرانپاسدارانمغازهفروش21کارشناسیکارشناسی1394-12-11
70380رشتمیدان رازیمغازهفروش157,145,000105,000,0001394-12-10
69397تهراننازی آبادمغازهفروش1537,000,000560,000,0001394-11-29
68728تهرانقیطریهمغازهفروش14180,000,0001394-11-24
68724تهرانستارخانمغازهفروش17425,000,0001394-11-24
62823تهرانکارگرشمالیمغازهفروش3028,000,000850,000,0001394-11-23
66431تهرانپانزده خردادمغازهفروش91,900,000,0001394-10-26
65982تهرانجمهوریمغازهفروش1863,000,0001,151,000,0001394-10-22
65749آملطالب آملیمغازهفروش32کارشناسیکارشناسی1394-10-20
65752تهرانبخاراییمغازهفروش2010,000,000200,000,0001394-10-20
65286ریقاسم آبادمغازهرهن و اجاره86750,00015,000,0001394-10-14
64983تهرانصادقیه - ف دوممغازهفروش1157,000,000,0001394-10-12
62080اهوازانقلابمغازهرهن و اجاره601,500,00020,000,0001394-10-09
64687همدانمیدان پروانهمغازهرهن و اجاره12600,0006,000,0001394-10-09
64308مشهدسعدیمغازهفروش912,000,000110,000,0001394-10-03
64054كاشانمیدان سنگمغازهفروش20840,000,0001394-10-02
63773تهرانستارخانمغازهفروش2060,000,0001,200,000,0001394-09-30
63827تهرانبلوار دادمانمغازهفروش905,400,000,0001394-09-30
63893کرجشاهین ویلامغازهمعاوضه354,000,0001394-09-30
63887کرجبنی نجار مغازهفروش901,000,00090,000,0001394-09-30
63502اندیمشک امام خمینیمغازهفروش552,200,000,0001394-09-28
62830بیجارطالقانیمغازهفروش40190,000,0001394-09-22
62895رشتگلسارمغازهرهن و اجاره15300,00070,000,0001394-09-22
62144تهرانولیعصر - پارک ملتمغازهفروش2427,000,000650,000,0001394-09-17
Page top