جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,005 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38795تهرانپاسدارانمغازهفروش3828,000,0001,064,000,0001394/01/20
38793تهرانفردوس غربمغازهفروش5525,000,0001,375,000,0001394/01/20
38790تهرانامیرآبادمغازهفروش4550,000,0002,250,000,0001394/01/20
38838تهرانبلوار پاک نژادمغازهفروش4030,000,0001,200,000,0001394/01/20
38830تهرانستارخانمغازهفروش4050,000,0002,000,000,0001394/01/20
38645تهرانشریعتی - بهار شیرازمغازهفروش7015,150,0002,000,000,0001394/01/19
38642تهرانمینی سیتیمغازهفروش348,850,000300,000,0001394/01/19
38639تهرانسهروردی جنوبیمغازهفروش4250,000,0002,100,000,0001394/01/19
38676تهرانگیشامغازهفروش3951,282,0002,000,000,0001394/01/19
38693تهرانقیطریهمغازهفروش3435,000,0001,190,000,0001394/01/19
38690تهرانشریعتی - ملکمغازهفروش4514,000,000672,000,0001394/01/19
38738تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش1516,000,000240,000,0001394/01/19
38710تهرانمیدان ولیعصرمغازهفروش2042,500,000850,000,0001394/01/19
38711تهرانزرتشت غربیمغازهفروش2755,818,0001,600,000,0001394/01/19
38516تهرانشهرک ژاندارمریمغازهفروش24800,000,0001394/01/18
38553تهرانسیدخندانمغازهفروش5040,000,0001394/01/18
38525تهرانشیخ بهایی شمالیمغازهفروش8525,000,0002,125,000,0001394/01/18
38526تهرانطرشت جنوبیمغازهفروش327,812,000250,000,0001394/01/18
38601تهرانتجریشمغازهفروش43کارشناسیکارشناسی1394/01/18
38420تهرانعباس آباد - بهشتیمغازهفروش3220,000,000360,000,0001394/01/17
38465تهرانجردن - آفریقامغازهفروش2560,000,0001394/01/17
38477تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش21700,000,0001394/01/17
12085قشمبندر درگهانمغازهفروش135,000,00065,000,0001394/01/16
38335تهراناقدسیهمغازهفروش2067,500,0001,350,000,0001394/01/16
38351تهرانتجریشمغازهفروش8670,000,0001394/01/16
38362تهرانپونک - بلوار عدلمغازهفروش3025,000,000750,000,0001394/01/16
38377تهرانپیروزی - ابوذرمغازهفروش26کارشناسیکارشناسی1394/01/16
38282تهرانشهرک غربمغازهفروش2775,000,0002,025,000,0001394/01/15
38256تهرانخواجه عبداللهمغازهفروش5023,000,0001,150,000,0001394/01/15
38251تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش985,500,000,0001394/01/15
Page top