جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,179 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88450تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره1254,000,00040,000,0001395/08/04
88442تهراندولتمغازهرهن و اجاره216,000,00050,000,0001395/08/04
88349تهرانپارک ملتمغازهرهن و اجاره3612,000,000100,000,0001395/08/03
88336تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره14010,000,000600,000,0001395/08/03
88307تهرانبلوار فرحزادیمغازهرهن و اجاره6620,000,000200,000,0001395/08/03
88290تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره7030,000,000300,000,0001395/08/03
88177تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره25040,000,0002,000,000,0001395/08/02
88176تهرانشعبان لومغازهرهن و اجاره1109,000,000140,000,0001395/08/02
88158تهرانکارگر شمالیمغازهرهن و اجاره10540,000,000300,000,0001395/08/02
88150تهراندربندمغازهرهن و اجاره4012,000,000100,000,0001395/08/02
88143تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره20040,000,000600,000,0001395/08/02
88122تهرانایثارگران شمالیمغازهرهن و اجاره405,000,000100,000,0001395/08/02
88112تهرانقیطریه مغازهرهن و اجاره15120,000,0001,600,000,0001395/08/02
88102تهرانگیشامغازهرهن و اجاره408,000,000100,000,0001395/08/02
88069تهرانکاشانکمغازهرهن و اجاره17065,000,000600,000,0001395/08/02
88062تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/08/02
88065تهرانگلبرگ غربیمغازهرهن و اجاره5011,000,000110,000,0001395/08/02
87994تهرانشهرآرامغازهرهن و اجاره19012,000,000150,000,0001395/08/01
87986تهرانشهرک غربمغازهرهن20210,000,0001395/08/01
87971تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره3820,000,000200,000,0001395/08/01
87966تهرانزعفرانیهمغازهرهن2408,000,000,0001395/08/01
87957تهرانعلامه جنوبیمغازهرهن و اجاره2510,000,00050,000,0001395/08/01
87915تهرانکارگر شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/08/01
86431تهرانخیابان رازیمغازهرهن و اجاره171,600,00010,000,0001395/07/10
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
83241تهرانجمهوریمغازهفروش6600,000,0001395/06/26
80886تهرانیوسف آبادمغازهفروش9530,000,0001395-05-25
80732تهرانزرتشت غربیمغازهفروش645,000,000,0001395-05-25
81391تهرانناهید شرقیمغازهفروش35710,000,000100,000,0001395-05-19
78998اسلامشهرتعاون مغازهرهن و اجاره1354,000,00012,000,0001395-05-19
Page top