جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,113 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85974تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره2510,000,000200,000,0001395/07/04
85947تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره6020,000,000100,000,0001395/07/04
85940تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره10530,000,000200,000,0001395/07/04
85932تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره14035,000,0001,500,000,0001395/07/04
85898تهرانجنت آبادمغازهرهن و اجاره348,800,00050,000,0001395/07/04
83241تهرانجمهوریمغازهفروش6600,000,0001395/06/26
84107كاشانمحتشممغازهفروش200700,000287,000,0001395/06/14
82509تهراناستاد نجات اللهیمغازهفروش10018,000,0001,800,000,0001395-06-06
82983تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره704,000,00030,000,0001395-06-02
82981تهرانیوسف آبادمغازهرهن و اجاره504,800,00040,000,0001395-06-02
82977تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395-06-02
82972تهرانبلوار مطهریمغازهرهن و اجاره304,000,00080,000,0001395-06-02
82969تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره5312,000,000100,000,0001395-06-02
82929تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن و اجاره505,000,000200,000,0001395-06-02
80886تهرانیوسف آبادمغازهفروش9530,000,0001395-05-25
80732تهرانزرتشت غربیمغازهفروش645,000,000,0001395-05-25
80928تهراناميركبيرمغازهرهن و اجاره185,000,00050,000,0001395-05-20
81391تهرانناهید شرقیمغازهفروش35710,000,000100,000,0001395-05-19
78998اسلامشهرتعاون مغازهرهن و اجاره1354,000,00012,000,0001395-05-19
80490تهرانستارخان - بهبودیمغازهفروش7025,000,0001395-05-18
62288تهرانناصرخسرومغازهفروش802,000,0001,700,000,0001395-05-16
80828تهراناستاد حسن بنامغازهرهن و اجاره232,200,00023,000,0001395-05-13
80455تهرانپاسداران شمالیمغازهفروش140100,000,00014,000,000,0001395-05-12
80252رامسرابریشم محلهمغازهفروش1211,250,000135,000,0001395-05-08
75563تهرانجمهوریمغازهرهن و اجاره6615,000,000100,000,0001395-05-06
79145کرجعظیمیهمغازهرهن و اجاره703,000,00020,000,0001395-04-30
78797تهراننبرد شمالیمغازهرهن و اجاره243,300,00050,000,0001395-04-24
78554تهرانافسریهمغازهفروش10930,000,0003,270,000,0001395-04-22
75894تهرانچهار راه ولیعصرمغازهفروش1025,500,000,0001395-04-19
77964کرجپرسی گاز مغازهرهن و اجاره1002,500,00025,000,0001395-04-14
Page top