جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,010 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52005قدسشهرک ابریشممغازهفروش225,000,000110,000,0001394/05/31
52004قدسشهرک ابریشممغازهرهن22160,000,0001394/05/28
33636کرججاده فردیسمغازهفروش3210,000,000360,000,0001394/05/26
51824شهریارطالقانیمغازهفروش235,000,000115,000,0001394/05/25
50067تهرانبهشتیمغازهفروش142,200,0001394/05/11
50192تهرانشهید بهشتیمغازهفروش1820,000,000360,000,0001394/05/11
49120بابلمدرسمغازهفروش12935,000,0004,515,000,0001394/05/02
40806تهرانقیطریهمغازهفروش11525,000,0003,000,000,0001394/04/22
46951قزوینگلسارمغازهفروش503,800,000190,000,0001394/04/08
46705قزوینشهید باباییمغازهفروش3527,000,000945,000,0001394/04/06
46767رشتشهرداریمغازهفروش2538,000,000950,000,0001394/04/06
34803شهریاربلوار امام خمینیمغازهمعاوضه4010,000,000400,000,0001394/04/02
45842کرجشاهین ویلامغازهرهن و اجاره9300,0003,000,0001394/03/31
45933اسلامشهرشهرک رسالتمغازهفروش204,200,00084,000,0001394/03/31
44404تهران تیرانداز(حجربن عدی)مغازهفروش1316,000,000208,000,0001394/03/17
44268زنجانجمهوریمغازهفروش13240,000,000240,000,0001394/03/16
44153قمصفاییهمغازهفروش3840,000,0001,850,000,0001394/03/13
32677تهرانشریعتی - شیرازمغازهفروش310کارشناسیکارشناسی1394/03/04
41644تهرانکلیم کاشانیمغازهفروش1855,000,000990,000,0001394/02/22
41655شهریارچمرانمغازهفروش427,000,000294,000,0001394/02/22
41778تهرانمخصوصمغازهفروش5507,000,0002,200,000,0001394/02/22
41475تهرانشهرک غربمغازهفروش3530,000,0001394/02/21
41318تهراناختیاریهمغازهفروش3221,875,000700,000,0001394/02/20
40437قم سالاریهمغازهفروش10330,000,000330,000,0001394/02/08
40438قم سالاریهمغازهرهن و اجاره10900,0004,000,0001394/02/08
40267تهرانبهار شمالیمغازهفروش1844,444,000800,000,0001394/02/07
40283تهرانمیردامادمغازهفروش7012,000,000100,000,0001394/02/07
40047تهرانگرگانمغازهفروش1510,000,000150,000,0001394/02/05
40139تهرانتهرانپارسمغازهفروش339,000,000300,000,0001394/02/05
39911تهرانسهروردیمغازهفروش6535,000,0002,275,000,0001394/02/01
Page top