جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,122 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86963تهرانملاصدرامغازهرهن و اجاره4012,000,000100,000,0001395/07/15
86956تهرانگاندی شمالیمغازهرهن و اجاره208,000,00080,000,0001395/07/15
86942تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره278,000,00080,000,0001395/07/15
86940تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره3215,000,000100,000,0001395/07/15
84793تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره18050,000,000300,000,0001395/07/15
86901تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره575,000,00050,000,0001395/07/15
86888تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره3820,000,000200,000,0001395/07/15
86885تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره12415,000,000100,000,0001395/07/15
86877تهراندکترقریبمغازهرهن و اجاره100200,000,000200,000,0001395/07/15
86852تهرانساقدوشمغازهرهن و اجاره38050,000,000400,000,0001395/07/15
86765تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره65600,000250,000,0001395/07/14
86763تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره706,500,000100,000,0001395/07/14
86752تهرانفردوس شرقمغازهرهن و اجاره9617,000,000200,000,0001395/07/14
86738تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره12010,000,000100,000,0001395/07/13
86741تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره508,000,000100,000,0001395/07/13
86706تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره16530,000,000500,000,0001395/07/13
86705تهرانمیدان ولیعصرمغازهرهن و اجاره405,000,00068,000,0001395/07/13
86712تهرانپاسداران شمالیمغازهرهن130300,000,0001395/07/13
86704تهرانعباس آباد مغازهرهن و اجاره8012,000,000500,000,0001395/07/13
86687تهرانبلوار فرحزادیمغازهرهن و اجاره483,000,000140,000,0001395/07/13
86660تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره335,000,00050,000,0001395/07/13
86652تهرانفرجاممغازهرهن و اجاره306,000,00050,000,0001395/07/13
86641تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره456,000,000300,000,0001395/07/13
86603تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره17018,000,0001,500,000,0001395/07/11
86586تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره7020,000,000200,000,0001395/07/11
86581تهرانخواجه عبداللهمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86553تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره225,000,00075,000,0001395/07/11
86545تهرانجنت آبادمغازهرهن و اجاره349,000,00050,000,0001395/07/11
86528تهرانزرتشت غربیمغازهرهن و اجاره254,000,00080,000,0001395/07/11
86510تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره5230,000,000150,000,0001395/07/11
Page top