جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,178 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90115تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره459,000,00050,000,0001395/08/20
90135تهرانبنی هاشممغازهرهن و اجاره174,500,00025,000,0001395/08/20
90113تهرانمطهریمغازهرهن و اجاره30کارشناسیکارشناسی1395/08/20
90031تهرانشمال کاخمغازهرهن و اجاره3510,000,000100,000,0001395/08/19
90027تهرانولنجکمغازهرهن1503,000,000,0001395/08/19
89999تهرانکاشانکمغازهرهن و اجاره805,500,000110,000,0001395/08/19
89981تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره6510,000,000150,000,0001395/08/19
89956تهرانپاسدارانمغازهرهن3604,000,000,0001395/08/19
89942تهراننصرت شرقیمغازهرهن و اجاره506,000,00060,000,0001395/08/19
89815تهراندریان نومغازهرهن و اجاره608,000,00040,000,0001395/08/18
89810تهراندربندمغازهرهن و اجاره189,000,00050,000,0001395/08/18
89808تهراندزآشیبمغازهرهن و اجاره2810,000,00070,000,0001395/08/18
89780تهرانفردوس شرقمغازهرهن و اجاره755,500,000100,000,0001395/08/18
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0001,500,0001395/08/18
89714تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره3522,000,000200,000,0001395/08/17
89691تهرانشادمانمغازهرهن و اجاره24012,000,000100,000,0001395/08/17
89690تهرانسهروردی شمالیمغازهرهن و اجاره4511,000,000100,000,0001395/08/17
89669تهرانمیدان توحیدمغازهرهن و اجاره706,000,00060,000,0001395/08/17
89666تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره2522,000,000220,000,0001395/08/17
89665تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره9840,000,000300,000,0001395/08/17
89662تهراندردشتمغازهرهن و اجاره184,000,00030,000,0001395/08/17
89634تهرانمطهریمغازهرهن و اجاره28515,000,000200,000,0001395/08/17
89619تهرانسهروردیمغازهرهن و اجاره4721,000,000100,000,0001395/08/16
89603تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره5012,000,00050,000,0001395/08/16
89596تهراندزآشیبمغازهرهن و اجاره7525,000,000200,000,0001395/08/16
89572تهرانجنت آباد جنوبیمغازهرهن و اجاره804,000,00040,000,0001395/08/16
89563تهرانپاسداران مغازهرهن و اجاره2304,000,0001,000,000,0001395/08/16
89569تهرانپارک ملتمغازهرهن و اجاره3011,000,000100,000,0001395/08/16
89549تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره808,000,000100,000,0001395/08/16
89533تهرانمیرزای شیرازیمغازهرهن و اجاره503,600,000100,000,0001395/08/13
Page top