جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,122 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87915تهرانکارگر شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/08/01
87766تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره13375,000,000500,000,0001395/07/27
87752تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره606,000,00060,000,0001395/07/27
87717تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره3215,000,000100,000,0001395/07/27
87705تهرانباغ فیضمغازهرهن و اجاره11017,000,000150,000,0001395/07/27
87639تهرانمیرداماد مغازهرهن و اجاره465,500,00060,000,0001395/07/26
87635تهراننارمکمغازهرهن و اجاره13025,000,0001,000,000,0001395/07/26
87615تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره10012,000,000100,000,0001395/07/26
87573تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره2007,000,000200,000,0001395/07/26
87563تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره8010,000,000100,000,0001395/07/26
87550تهرانآیت الله کاشانیمغازهرهن و اجاره565,000,000400,000,0001395/07/26
83459تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره17030,000,000300,000,0001395/07/25
87444تهرانفرشتهمغازهرهن و اجاره2015,000,000100,000,0001395/07/25
87403تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره402,500,00050,000,0001395/07/25
87397تهرانجردنمغازهرهن و اجاره13070,000,0001,200,000,0001395/07/25
87237تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره13835,000,000300,000,0001395/07/19
87225تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره10310,000,000160,000,0001395/07/19
87205تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره263,000,000100,000,0001395/07/19
87199تهرانچهار باغمغازهرهن و اجاره6015,000,000150,000,0001395/07/19
87196تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره286,000,00070,000,0001395/07/19
87188تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/07/19
87176تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره148,000,00050,000,0001395/07/18
87146تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره136,000,000105,000,0001395/07/18
87133تهرانشهید عراقیمغازهرهن و اجاره25050,000,000600,000,0001395/07/18
87129تهرانسعادت آبادمغازهرهن34700,000,0001395/07/18
87128تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره4010,000,00025,000,0001395/07/18
87099تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره126,000,00030,000,0001395/07/18
87092تهرانجنت آباد مرکزیمغازهرهن و اجاره10010,000,000100,000,0001395/07/18
87069تهرانکاشانی - اباذرمغازهرهن و اجاره1208,500,000170,000,0001395/07/18
78952تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره156,000,00050,000,0001395/07/18
Page top