جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,027 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82983تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره704,000,00030,000,0001395/06/02
82981تهرانیوسف آبادمغازهرهن و اجاره504,800,00040,000,0001395/06/02
82977تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/06/02
82972تهرانبلوار مطهریمغازهرهن و اجاره304,000,00080,000,0001395/06/02
82969تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره5312,000,000100,000,0001395/06/02
82929تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن و اجاره505,000,000200,000,0001395/06/02
82928تهراندولتمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/06/02
82923تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره4518,000,000200,000,0001395/06/02
82911تهرانجردنمغازهرهن و اجاره427,000,00060,000,0001395/06/02
82906تهرانمکران جنوبیمغازهرهن و اجاره407,500,000200,000,0001395/06/02
82771تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره4017,000,000300,000,0001395/06/01
82754تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره4511,000,000150,000,0001395/06/01
82751تهراناتوبان باقریمغازهرهن و اجاره7511,000,000100,000,0001395/06/01
82747تهرانمرزدارانمغازهرهن1501,800,000,0001395/06/01
82741تهرانجنت آبادمغازهرهن و اجاره206,300,000100,000,0001395/06/01
82739تهرانسهروردی شمالیمغازهرهن1101,000,000,0001395/06/01
82732تهرانمرزدارانمغازهرهن101600,000,0001395/06/01
80886تهرانیوسف آبادمغازهفروش9530,000,0001395/05/25
80732تهرانزرتشت غربیمغازهفروش645,000,000,0001395/05/25
80928تهراناميركبيرمغازهرهن و اجاره185,000,00050,000,0001395/05/20
81391تهرانناهید شرقیمغازهفروش35710,000,000100,000,0001395/05/19
78998اسلامشهرتعاون مغازهرهن و اجاره1354,000,00012,000,0001395/05/19
80490تهرانستارخان - بهبودیمغازهفروش7025,000,0001395/05/18
62288تهرانناصرخسرومغازهفروش802,000,0001,700,000,0001395/05/16
80828تهراناستاد حسن بنامغازهرهن و اجاره232,200,00023,000,0001395/05/13
80455تهرانپاسداران شمالیمغازهفروش140100,000,00014,000,000,0001395/05/12
80252رامسرابریشم محلهمغازهفروش1211,250,000135,000,0001395/05/08
75563تهرانجمهوریمغازهرهن و اجاره6615,000,000100,000,0001395/05/06
79145کرجعظیمیهمغازهرهن و اجاره703,000,00020,000,0001395/04/30
78797تهراننبرد شمالیمغازهرهن و اجاره243,300,00050,000,0001395/04/24
Page top