جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,005 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0001,500,0001395/08/03
74477اسلامشهرشهرک صنعتیمغازهپیش فروش633,500,0001395/08/03
88177تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره25040,000,0002,000,000,0001395/08/02
88176تهرانشعبان لومغازهرهن و اجاره1109,000,000140,000,0001395/08/02
88158تهرانکارگر شمالیمغازهرهن و اجاره10540,000,000300,000,0001395/08/02
88150تهراندربندمغازهرهن و اجاره4012,000,000100,000,0001395/08/02
88143تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره20040,000,000600,000,0001395/08/02
88122تهرانایثارگران شمالیمغازهرهن و اجاره405,000,000100,000,0001395/08/02
88112تهرانقیطریه مغازهرهن و اجاره15120,000,0001,600,000,0001395/08/02
88102تهرانگیشامغازهرهن و اجاره408,000,000100,000,0001395/08/02
88075تهران نیاورانمغازهرهن و اجاره18050,000,000500,000,0001395/08/02
88080تهرانولنجکمغازهرهن و اجاره18050,000,000500,000,0001395/08/02
88069تهرانکاشانکمغازهرهن و اجاره17065,000,000600,000,0001395/08/02
88062تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/08/02
88066تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره453,500,00060,000,0001395/08/02
88065تهرانگلبرگ غربیمغازهرهن و اجاره5011,000,000110,000,0001395/08/02
88001تهرانفاطمیمغازهرهن100300,000,0001395/08/01
87994تهرانشهرآرامغازهرهن و اجاره19012,000,000150,000,0001395/08/01
87986تهرانشهرک غربمغازهرهن20210,000,0001395/08/01
87971تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره3820,000,000200,000,0001395/08/01
87966تهرانزعفرانیهمغازهرهن2408,000,000,0001395/08/01
87957تهرانعلامه جنوبیمغازهرهن و اجاره2510,000,00050,000,0001395/08/01
87915تهرانکارگر شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/08/01
87766تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره13375,000,000500,000,0001395/07/27
87752تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره606,000,00060,000,0001395/07/27
87717تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره3215,000,000100,000,0001395/07/27
87705تهرانباغ فیضمغازهرهن و اجاره11017,000,000150,000,0001395/07/27
87695تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن18200,000,0001395/07/27
87639تهرانمیرداماد مغازهرهن و اجاره465,500,00060,000,0001395/07/26
87641تهرانمیرداماد مغازهرهن و اجاره465,500,00060,000,0001395/07/26
Page top