جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,342 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89046تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره1603,000,00050,000,0001395/08/10
88996تهرانشهرک غربمستغلاتفروش3706,500,000,0001395/08/09
88968تهرانکامرانیه جنوبیمستغلاتفروش30017,500,0001395/08/09
88933تهرانفاطمیمستغلاترهن400400,000,0001395/08/09
88897تهراندیباجی جنوبیمستغلاترهن و اجاره750کارشناسیکارشناسی1395/08/09
88884تهرانپارک ویمستغلاترهن680900,000,0001395/08/09
88813تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش5354,200,000,0001395/08/08
88830تهراندروسمستغلاتفروش81020,000,00012,000,000,0001395/08/08
88811تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش3229,000,000,0001395/08/08
88835تهراناستخرمستغلاتفروش15423,000,0001,196,000,0001395/08/08
88810تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش25025,000,0001395/08/08
80423تهرانمیعاد شمالی مستغلاتفروش150750,000,0001395/08/08
88791تهراناختیاریه شمالیمستغلاترهن و اجاره28015,000,000200,000,0001395/08/06
88788تهرانالهیهمستغلاترهن6001,800,000,0001395/08/06
88806تهرانپارک ملتمستغلاترهن و اجاره28060,000,000150,000,0001395/08/06
88779تهرانتجریشمستغلاترهن80220,000,0001395/08/06
88753تهرانبهار شیرازمستغلاترهن و اجاره2706,000,00050,000,0001395/08/06
88692تهرانپاسدارانمستغلاتفروش75010,000,0001395/08/06
88683تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره2704,800,00060,000,0001395/08/05
88596تهرانفردوس شرقمستغلاترهن و اجاره2509,000,00080,000,0001395/08/05
88527تهرانقیطریه مستغلاتفروش2101,500,000,0001395/08/05
88567تهراننوبنیادمستغلاتفروش83012,000,0001395/08/05
88556تهرانسامان شمالیمستغلاتفروش1777,558,000650,000,0001395/08/05
88559تهراندردشتمستغلاتفروش16713,780,0001,750,000,0001395/08/05
88521تهرانشمس آبادمستغلاتفروش45211,515,0001,900,000,0001395/08/05
88506تهرانجمارانمستغلاترهن و اجاره1503,000,000100,000,0001395/08/04
88469تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره93090,000,0001,000,000,0001395/08/04
88460تهرانسهروردیمستغلاترهن6754,500,000,0001395/08/04
88406تهرانپاسدارانمستغلاترهن و اجاره180کارشناسیکارشناسی1395/08/04
88394تهراناقدسیهمستغلاترهن1,7477,000,000,0001395/08/04
Page top