جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,292 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87295تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,80025,000,0001395/07/24
87312تهرانجنت آبادمستغلاتفروش2008,700,0001395/07/24
87282تهرانازگلمستغلاتفروش15012,000,0001395/07/24
87276تهرانورزی شمالیمستغلاتفروش35010,000,0001395/07/24
87184تهرانالهیهمستغلاترهن1,7465,000,000,0001395/07/19
87190تهرانآیت الله کاشانیمستغلاترهن و اجاره270کارشناسیکارشناسی1395/07/19
87123تهرانحبیب اللهیمستغلاترهن120600,000,0001395/07/18
87108تهرانزعفرانیهمستغلاترهن و اجاره45012,000,000300,000,0001395/07/18
87065تهرانازگلمستغلاترهن و اجاره75050,000,000200,000,0001395/07/18
87013تهراندولتمستغلاتفروش6009,000,0005,400,000,0001395/07/17
86881تهرانجمالزادهمستغلاترهن و اجاره1304,500,00020,000,0001395/07/15
86868تهرانزرتشت غربیمستغلاترهن و اجاره18516,000,000100,000,0001395/07/15
86848تهرانوزرامستغلاترهن و اجاره1,38080,000,0001,500,000,0001395/07/14
86834تهرانمطهریمستغلاترهن و اجاره20050,000,000500,000,0001395/07/14
86813تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن310450,000,0001395/07/14
86749تهرانکاشانیمستغلاترهن6801,600,0001395/07/14
86758تهرانکاشانی - بهناممستغلاترهن300500,000,0001395/07/14
86727تهرانیوسف آبادمستغلاترهن و اجاره48025,000,000300,000,0001395/07/13
86732تهرانوليعصر - توانیرمستغلاترهن و اجاره45018,000,000200,000,0001395/07/13
86444تهرانمیردامادمستغلاتفروش1,70311,000,0001395/07/11
86389تهرانپاسداران شمالیمستغلاتفروش8721,000,0001395/07/10
86400تهراناقدسیهمستغلاتفروش1,10022,000,0001395/07/10
86283تهرانفاطمیمستغلاترهن7801,200,000,0001395/07/06
86246تهرانسعادت آبادمستغلاترهن6752,000,000,0001395/07/06
86152تهرانپاسدارانمستغلاتفروش43519,000,0001395/07/06
86141تهرانآجودانیهمستغلاتفروش84021,500,00013,523,500,0001395/07/06
86138تهرانجهان کودکمستغلاتفروش135کارشناسیکارشناسی1395/07/06
86140تهرانآریاشهرمستغلاتفروش70011,000,0001395/07/06
86129تهرانازگلمستغلاتفروش6476,000,0001,122,000,0001395/07/06
85906تهرانتهرانپارسمستغلاترهن و اجاره2806,000,000100,000,0001395/07/05
Page top