جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,215 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82689تهرانظفرمستغلاترهن و اجاره60630,000,000200,000,0001395/05/31
82628تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره32030,000,000200,000,0001395/05/31
82609تهرانبوستان دوممستغلاترهن و اجاره1253,000,000100,000,0001395/05/31
82605تهرانونک - خدامیمستغلاترهن و اجاره50010,000,000100,000,0001395/05/31
82503تهراننارمک - دردشتمستغلاترهن و اجاره1902,700,000120,000,0001395/05/27
82495تهرانمرزدارانمستغلاترهن و اجاره1102,000,00070,000,0001395/05/27
82450ریامام خمینیمستغلاتفروش3505,000,0002,000,000,0001395/05/27
82405تهرانشهرک غربمستغلاترهن6001,000,000,0001395/05/27
82399تهرانمیردامادمستغلاتاجاره5,500350,000,0001395/05/27
82380تهراننارمک - دردشتمستغلاترهن و اجاره1902,700,000120,000,0001395/05/27
82368تهرانجمشیدیهمستغلاتفروش861,300,000,0001395/05/27
82348تهرانمیدان ملتمستغلاتفروش60010,500,0005,103,000,0001395/05/27
82340تهرانشهید بهشتیمستغلاتفروش1202,500,000,0001395/05/27
82317تهرانمرزدارانمستغلاتفروش110کارشناسیکارشناسی1395/05/27
82249تهراندریان نومستغلاترهن200500,000,0001395/05/26
82143تهراننوبنیادمستغلاترهن و اجاره1,00030,000,000250,000,0001395/05/25
82138تهرانیوسف آبادمستغلاترهن و اجاره48025,000,000300,000,0001395/05/25
82073تهرانسهروردی - آپادانامستغلاترهن و اجاره36013,000,00050,000,0001395/05/25
82060تهرانونک - خدامیمستغلاترهن و اجاره50012,000,000100,000,0001395/05/25
82054تهرانپاسدارانمستغلاترهن و اجاره7801,300,000200,000,0001395/05/25
82053تهرانونک - ملاصدرا مستغلاترهن5701,400,000,0001395/05/25
82043تهرانیوسف آبادمستغلاترهن و اجاره65030,000,000200,000,0001395/05/25
82041تهرانفاطمیمستغلاترهن و اجاره5501,700,000100,000,0001395/05/25
82040تهرانسعادت آبادمستغلاترهن8752,200,000,0001395/05/25
82039تهرانشهرک غربمستغلاتفروش22021,000,0001395/05/25
82021تهرانشریعتی - ظفرمستغلاتفروش1104,000,000,0001395/05/25
82004تهرانفاطمیمستغلاتفروش767,800,0001395/05/25
81964تهرانشهید کردمستغلاترهن و اجاره2854,500,000150,000,0001395/05/24
81954تهرانپاسداران مستغلاترهن و اجاره1809,500,000480,000,0001395/05/24
81945تهرانآرژانتینمستغلاترهن و اجاره2,000,000300,000,0002,000,000,0001395/05/24
Page top