جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,342 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92139تهرانشهرک غربمستغلاتفروش32218,000,0001395/09/13
92171تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش1609,000,0001395/09/13
92002تهرانفرمانیهمستغلاتفروش60023,000,0001395/09/11
92104تهرانفاطمیمستغلاترهن550750,000,0001395/09/11
92074تهرانفردوس شرقمستغلاتفروش1,10412,000,000,0001395/09/11
92044تهرانسهروردیمستغلاتفروش4603,500,000,0001395/09/11
92003تهرانتهرانپارس مستغلاتفروش4206,000,0001395/09/11
92004تهراننوبنیادمستغلاتفروش4048,160,0001395/09/11
92008تهراننارمکمستغلاتفروش2405,500,0001,320,000,0001395/09/11
92006تهرانجنت آباد جنوبیمستغلاتفروش1002,800,000,0001395/09/11
92001تهراننارمک - دردشتمستغلاتفروش2405,500,0001,320,000,0001395/09/11
83907تهرانستار خانمستغلاترهن و اجاره30012,000,000100,000,0001395/09/09
83354تهرانصادقیهمستغلاترهن و اجاره72030,000,000400,000,0001395/09/09
91905تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش3503,000,0001395/09/08
91904تهراندریان نومستغلاتفروش3009,000,0001395/09/08
91797تهرانآفریقامستغلاتاجاره80040,000,0001395/09/07
91799تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره1,60010,000,000500,000,0001395/09/07
91795تهرانفاطمیمستغلاترهن و اجاره21018,000,00070,000,0001395/09/07
91800تهرانوزرامستغلاترهن و اجاره21028,000,000150,000,0001395/09/07
91768تهراندروسمستغلاتفروش81020,000,00012,000,000,0001395/09/07
91761تهرانستارخانمستغلاتفروش36012,000,0001395/09/07
91753تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش1605,100,000580,000,0001395/09/06
91084تهرانامیرآباد شمالیمستغلاترهن450600,000,0001395/09/06
91739تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش14520,000,0001395/09/06
91742تهرانشهرک غربمستغلاتفروش12720,000,0001395/09/06
91736تهرانزنجان شمالیمستغلاتفروش170کارشناسیکارشناسی1395/09/06
91701تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13015,000,0001395/09/05
91693تهرانفاطمیمستغلاترهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/09/05
91544تهرانالهیهمستغلاتفروش1,75011,000,0001395/09/03
91552تهراندیباجیمستغلاتفروش21015,000,0001395/09/03
Page top