جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,211 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84608تهرانیار محمدیمستغلاترهن و اجاره1205,500,00050,000,0001395/06/17
84550تهراندربان نومستغلاترهن و اجاره1172,300,00020,000,0001395/06/17
84523تهرانسعادن آبادمستغلاترهن و اجاره36010,000,000150,000,0001395/06/17
84502تهرانفتحی شقاقیمستغلاترهن2331,200,000,0001395/06/16
84362تهرانسعادت آبادمستغلاترهن و اجاره1355,000,000110,000,0001395/06/16
84363تهرانگیشامستغلاترهن و اجاره16515,000,000250,000,0001395/06/16
84361تهران186 شرقیمستغلاترهن و اجاره3005,000,000100,000,0001395/06/16
84336تهراندولتمستغلاتفروش11013,000,0001395/06/16
84343تهرانجنت آباد جنوبیمستغلاتفروش1002,800,000,0001395/06/16
84248تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره55030,000,000300,000,0001395/06/15
84180تهرانسردار جنگلمستغلاترهن و اجاره1385,200,00070,000,0001395/06/15
76480تهرانفرمانیه - سنبلمستغلاترهن و اجاره1,3204,500,0001,000,000,0001395/06/15
74415تهراناشرفی - نیایشمستغلاترهن1751,000,000,0001395/06/15
84179تهرانشهید عراقیمستغلاترهن و اجاره25040,000,000500,000,0001395/06/15
84159تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره2704,800,00060,000,0001395/06/14
84113تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره70018,000,0001,600,000,0001395/06/14
84001تهرانپارک ویمستغلاترهن و اجاره7235,000,000100,000,0001395/06/13
83904تهرانمیدان ولیعصرمستغلاترهن و اجاره65040,000,000100,000,0001395/06/13
83907تهرانستار خانمستغلاترهن و اجاره15012,000,000100,000,0001395/06/13
83883تهرانمیردامادمستغلاترهن و اجاره52260,000,0005,000,000,0001395/06/11
83866تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره2147,000,000100,000,0001395/06/11
83864تهرانستارخان - شادمانمستغلاترهن و اجاره2001,000,000100,000,0001395/06/11
83863تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن320400,000,0001395/06/11
83744تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره30013,000,000150,000,0001395/06/10
83643تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره70090,000,0001,000,000,0001395/06/10
83664تهرانپورابتهاجمستغلاتاجاره55035,000,0001395/06/10
83631تهرانپاسدارانمستغلاتفروش20025,000,0001395/06/10
83621تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1007,000,0001395/06/10
83575تهراناشرفی اصفهانیمستغلاترهن و اجاره10015,000,00050,000,0001395/06/09
83532تهرانستارخان - بهبودیمستغلاترهن120300,000,0001395/06/09
Page top